MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VIG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VIG Lâm Kiệt       1,733,300            1,733,300  02/06/2022    0.00  
VIG Lâm Kiệt       733,300          1,000,000    06/04/2022  1,733,300  3.84  
VIG La Mỹ Phượng       2,418,700            80,000  19/12/2021  2,338,700  5.18  
VIG La Mỹ Phượng       2,358,700          60,000    15/09/2021  2,418,700  5.36  
VIG La Mỹ Phượng       1,358,700          1,000,000    14/09/2021  2,358,700  5.23  
VIG La Mỹ Phượng       1,758,700            100,000  31/05/2021  1,658,700  3.68  
VIG Nguyễn Hải       574,900            101,900  18/05/2021  473,000  1.05  
VIG Nguyễn Hải       574,900          76,800  178,700  18/05/2021  473,000  1.05  
VIG Nguyễn Đăng Quang       1,433,200            1,400,000  18/05/2021  33,200  0.07  
VIG Nguyễn Đăng Quang       1,433,200            1,400,000  18/05/2021  33,200  0.07  
VIG Nguyễn Đăng Quang       1,733,200            300,000  16/05/2021  1,433,200  3.18  
VIG Nguyễn Đăng Quang       2,298,300            1,036,300  21/04/2021  1,262,000  2.80  
VIG Nguyễn Hải       2,453,600            1,150,000  21/04/2021  1,303,600  2.89  
VIG Nguyễn Hải       2,983,100            529,500  19/04/2021  2,453,600  5.44  
VIG Nguyễn Hải       2,631,000          352,100    18/04/2021  2,983,100  6.61  
VIG Nguyễn Đăng Quang       2,032,600          265,700    18/04/2021  2,298,300  5.09  
VIG Nguyễn Hải       2,261,600          369,400    15/04/2021  2,631,000  5.83  
VIG Nguyễn Đăng Quang       2,341,100            450,500  13/04/2021  1,890,600  4.19  
VIG Nguyễn Đăng Quang       2,697,300            356,200  12/04/2021  2,341,100  5.19  
VIG Nguyễn Đăng Quang       2,134,700          562,600    11/04/2021  2,697,300  5.98  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.