MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VHG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
24/03/2023 2.4 (0.00 %)    501  1,637,000  3,267   873  4,498,000  5,152   -2,861,000
22/03/2023 0 (0.00 %)    386  2,165,900  5,611   1,056  5,674,600  5,374   -3,508,700
21/03/2023 0 (0.00 %)    539  3,102,800  5,757   1,221  6,035,800  4,943   -2,933,000
20/03/2023 0 (0.00 %)    796  5,547,000  6,969   1,270  8,638,400  6,802   -3,091,400
17/03/2023 0 (0.00 %)    791  5,710,800  7,220   1,454  7,660,600  5,269   -1,949,800
16/03/2023 0 (0.00 %)    529  2,348,500  4,440   757  4,348,300  5,744   -1,999,800
15/03/2023 0 (0.00 %)    583  2,722,500  4,670   886  4,367,400  4,929   -1,644,900
14/03/2023 0 (0.00 %)    668  2,655,300  3,975   789  4,918,200  6,233   -2,262,900
13/03/2023 0 (0.00 %)    582  2,631,200  4,521   737  4,690,600  6,364   -2,059,400
10/03/2023 0 (0.00 %)    686  2,528,600  3,686   809  5,003,000  6,184   -2,474,400
09/03/2023 0 (0.00 %)    685  2,800,100  4,088   843  4,109,600  4,875   -1,309,500
08/03/2023 0 (0.00 %)    620  1,996,700  3,220   712  4,291,600  6,028   -2,294,900
07/03/2023 0 (0.00 %)    624  2,318,500  3,716   736  4,765,900  6,475   -2,447,400
06/03/2023 0 (0.00 %)    656  3,205,600  4,887   956  4,628,100  4,841   -1,422,500
03/03/2023 0 (0.00 %)    491  2,467,500  5,025   709  4,044,500  5,705   -1,577,000
02/03/2023 0 (0.00 %)    544  2,428,600  4,464   666  4,172,300  6,265   -1,743,700
01/03/2023 0 (0.00 %)    669  3,484,900  5,209   664  4,593,700  6,918   -1,108,800
28/02/2023 0 (0.00 %)    767  2,764,700  3,605   649  4,752,400  7,323   -1,987,700
27/02/2023 0 (0.00 %)    899  2,689,400  2,992   754  4,673,300  6,198   -1,983,900
24/02/2023 0 (0.00 %)    714  2,711,600  3,798   895  5,323,100  5,948   -2,611,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.