MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VGC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/03/2023 33.3 (3.74 %)    1,335  2,364,900  1,771   1,417  2,064,000  1,457   300,900
30/03/2023 32.1 (0.31 %)    678  1,104,100  1,628   767  1,062,600  1,385   41,500
29/03/2023 32 (-0.93 %)    733  855,500  1,167   723  1,007,200  1,393   -151,700
28/03/2023 32.25 (-0.15 %)    883  961,300  1,089   872  1,314,900  1,508   -353,600
27/03/2023 32.3 (0.00 %)    702  830,300  1,183   810  1,027,500  1,269   -197,200
24/03/2023 32.25 (2.06 %)    806  1,393,700  1,729   1,043  1,172,800  1,124   220,900
23/03/2023 31.55 (1.77 %)    868  1,064,200  1,226   845  930,200  1,101   134,000
22/03/2023 31 (0.32 %)    640  800,500  1,251   1,084  843,000  778   -42,500
21/03/2023 30.85 (-0.16 %)    1,131  1,139,100  1,007   707  1,028,800  1,455   110,300
20/03/2023 30.9 (-5.79 %)    1,548  1,562,400  1,009   804  1,914,700  2,381   -352,300
17/03/2023 32.8 (-0.91 %)    664  730,000  1,099   775  919,400  1,186   -189,400
16/03/2023 33.05 (-2.79 %)    1,008  1,052,600  1,044   1,011  1,121,600  1,109   -69,000
15/03/2023 34 (3.98 %)    881  1,176,000  1,335   782  1,239,800  1,585   -63,800
14/03/2023 32.7 (-2.39 %)    1,274  1,137,600  893   609  1,018,500  1,672   119,100
13/03/2023 33.5 (-2.90 %)    680  769,900  1,132   508  929,900  1,831   -160,000
10/03/2023 34.5 (-1.15 %)    995  983,500  988   690  996,100  1,444   -12,600
09/03/2023 34.9 (1.75 %)    822  1,377,300  1,676   1,440  1,667,400  1,158   -290,100
08/03/2023 34.3 (2.08 %)    1,035  1,373,100  1,327   573  912,500  1,592   460,600
07/03/2023 33.6 (0.60 %)    832  844,700  1,015   569  864,700  1,520   -20,000
06/03/2023 33.4 (0.00 %)    623  664,100  1,066   530  1,039,600  1,962   -375,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.