TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VFMVF4 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
17/12/2014 7.9 (0.00 %)       
16/12/2014 7.9 (0.00 %)       
26/11/2013 13,900  107,030,000  7.7 (0.00 %)    13,900  107,030,000  386,020  48.52% 
25/11/2013 8,250  63,525,000  7.7 (0.00 %)    11,000  84,700,000  2,750  21,175,000  399,920  48.50% 
22/11/2013 -49,700  -382,840,000  7.7 (-1.28 %)    49,700  382,840,000  408,170  48.49% 
21/11/2013 -10,500  -81,900,000  7.8 (-1.27 %)    10,500  81,900,000  358,470  48.56% 
20/11/2013 -16,000  -125,003,000  7.9 (0.00 %)    16,000  125,003,000  347,970  48.57% 
19/11/2013 -65,200  -510,560,000  7.9 (0.00 %)    31,000  241,800,000  96,200  752,360,000  331,970  48.59% 
18/11/2013 -132,920  -1,039,068,000  7.9 (2.60 %)    35,000  276,500,000  167,920  1,315,568,000  266,770  48.67% 
15/11/2013 -131,400  -1,009,380,000  7.7 (0.00 %)    25,000  195,000,000  156,400  1,204,380,000  133,850  48.83% 
14/11/2013 -2,000  -15,200,000  7.7 (1.32 %)    2,000  15,200,000  2,450  49.00% 
13/11/2013 -71,000  -539,600,000  7.6 (0.00 %)    71,000  539,600,000    49.00% 
12/11/2013 -15,000  -114,100,000  7.6 (0.00 %)    15,000  114,100,000    49.00% 
11/11/2013 -64,000  -486,400,000  7.6 (0.00 %)    64,000  486,400,000    49.00% 
08/11/2013 -2,450  -18,620,000  7.6 (0.00 %)    2,450  18,620,000    49.00% 
07/11/2013 7.6 (0.00 %)      49.00% 
06/11/2013 7.6 (0.00 %)      49.00% 
05/11/2013 2,400  18,240,000  7.6 (0.00 %)    2,400  18,240,000    49.00% 
04/11/2013 7.6 (0.00 %)      49.00% 
01/11/2013 7.6 (0.00 %)      49.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.