TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VFMVF4 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
17/12/2014 7.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
16/12/2014 7.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
26/11/2013 7.7 (0.00 %)    173  2,354,420  13,609   162  2,203,700  13,603   150,720
25/11/2013 7.7 (0.00 %)    108  1,566,940  14,509   143  1,790,580  12,522   -223,640
22/11/2013 7.7 (-1.28 %)    84  1,221,810  14,545   147  1,949,840  13,264   -728,030
21/11/2013 7.8 (-1.27 %)    87  1,040,940  11,965   120  1,396,400  11,637   -355,460
20/11/2013 7.9 (0.00 %)    89  1,274,090  14,316   151  1,935,430  12,817   -661,340
19/11/2013 7.9 (0.00 %)    138  1,977,760  14,332   178  2,556,510  14,362   -578,750
18/11/2013 7.9 (2.60 %)    240  3,960,650  16,503   236  3,257,580  13,803   703,070
15/11/2013 7.7 (0.00 %)    116  1,729,620  14,911   136  1,873,990  13,779   -144,370
14/11/2013 7.7 (1.32 %)    153  2,336,250  15,270   111  1,385,040  12,478   951,210
13/11/2013 7.6 (0.00 %)    51  637,030  12,491   140  1,763,450  12,596   -1,126,420
12/11/2013 7.6 (0.00 %)    52  597,310  11,487   86  1,004,060  11,675   -406,750
11/11/2013 7.6 (0.00 %)    49  604,070  12,328   48  487,570  10,158   116,500
08/11/2013 7.6 (0.00 %)    74  1,071,600  14,481   59  555,790  9,420   515,810
07/11/2013 7.6 (0.00 %)    71  971,720  13,686   59  512,720  8,690   459,000
06/11/2013 7.6 (0.00 %)    74  899,400  12,154   42  422,400  10,057   477,000
05/11/2013 7.6 (0.00 %)    64  785,110  12,267   46  367,890  7,998   417,220
04/11/2013 7.6 (0.00 %)    32  297,930  9,310   41  448,610  10,942   -150,680
01/11/2013 7.6 (0.00 %)    30  268,440  8,948   29  225,280  7,768   43,160
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.