MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VFG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VFG Công đoàn cơ sở VFG       17,420    17,420              0.00  
VFG Công ty cổ phần PAN FARM       16,164,732  1,400,000    14/01/2022  11/02/2022  280,800    11/02/2022  16,445,532  39.43  
VFG Trần Văn Dũng Giám đốc Tài chính      47,150    21,000  07/12/2021  05/01/2022    21,000  07/12/2021  26,150  0.06  
VFG Trần Văn Dũng Công bố thông tin      147,150    100,000  24/05/2021  18/06/2021    100,000  24/05/2021  47,150  0.11  
VFG Công ty cổ phần PAN FARM       15,390,932  1,000,000    13/05/2021  11/06/2021  760,800    11/06/2021  16,151,732  38.72  
VFG Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN       15,390,932            15,390,932  22/12/2020    0.00  
VFG Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN   Nguyễn Vũ Thùy Hương  Thành viên HĐQT  15,390,932    15,390,932  22/12/2020  31/12/2020          0.00  
VFG Công ty cổ phần PAN FARM               15,390,932    22/12/2020  15,390,932  36.90  
VFG Công đoàn cơ sở VFG       140,203    140,203        140,203  21/12/2020    0.00  
VFG Mai Tuấn Anh Thành viên HĐQT độc lập      10,823    10,000  15/10/2020  13/11/2020      13/11/2020  10,823  0.03  
VFG Công đoàn cơ sở VFG       120,703  19,500    07/08/2020    19,500    11/08/2020  140,203  0.34  
VFG Công đoàn cơ sở VFG       111,603  9,100        9,100    07/07/2020  120,703  0.29  
VFG Công đoàn cơ sở VFG       108,203  3,400    26/02/2020  26/02/2020  3,400    26/02/2020  111,603  0.27  
VFG Công đoàn cơ sở VFG       97,103    11,100        11,100  10/12/2019  108,203  0.26  
VFG Công đoàn cơ sở VFG       95,103  2,000    20/09/2019    2,000    27/09/2019  97,103  0.23  
VFG Nguyễn Mỹ Phó Tổng GĐ      40,000    05/08/2019  03/09/2019  40,000    07/08/2019  40,000  0.10  
VFG Công đoàn cơ sở VFG       15,600  9,100        9,100    04/07/2019  24,700  0.06  
VFG Công đoàn cơ sở VFG       35,600    20,000        20,000  04/06/2019  15,600  0.04  
VFG Công đoàn cơ sở VFG       27,600  8,000    26/04/2019  26/04/2019  8,000    26/04/2019  35,600  0.09  
VFG Nguyễn Đức Hoàn       1,175,597            1,175,597  16/01/2019    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.