TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VE1 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VE1 Lê Đình Chiến       60,800          720,400    11/07/2022  781,200  13.17  
VE1 CTCP Đầu tư Việt Tú       314,900            25,000  22/12/2021  289,900  4.89  
VE1 CTCP Đầu tư Việt Tú       394,900            80,000  21/12/2021  314,900  5.31  
VE1 CTCP Đầu tư Việt Tú       694,400            299,500  20/12/2021  394,900  6.66  
VE1 Nguyễn Thị Miền       250,000          118,700    07/06/2021  368,700  6.22  
VE1 CTCP Đầu tư Việt Tú       748,900            54,500  09/03/2021  694,400  11.71  
VE1 CTCP Đầu tư Việt Tú       748,900            50,000  05/03/2021  698,900  11.78  
VE1 Công ty TNHH Đỗ Huấn               2,000,000    25/02/2021  2,000,000  33.72  
VE1 Xu Sheng Thành viên HĐQT      342,000            57,200  11/01/2021  284,800  4.80  
VE1 Xu Sheng Thành viên HĐQT      360,000            8,300  15/08/2019  351,700  5.93  
VE1 Lưu Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT      143,800    143,800  14/08/2019  12/09/2019    143,800  14/08/2019    0.00  
VE1 Phan Duy Nam Thành viên BKS      1,000    1,000  04/01/2018  01/02/2018    1,000  05/01/2018    0.00  
VE1 Hao Dan Chủ tịch HĐQT      435,000          5,400    03/11/2017  439,300  7.41  
VE1 Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú       500          300,000    13/10/2017  300,500  5.07  
VE1 Yang Xiao Dong Thành viên HĐQT      471,000    300,000  10/10/2017  08/11/2017    300,000  13/10/2017  171,000  2.88  
VE1 Chu Thị Diệu Thành viên BKS      1,600    1,600  03/07/2017  28/07/2017    1,600  28/07/2017    0.00  
VE1 Trần Hoàng Bính Chủ tịch HĐQT      57,320    57,320  14/06/2017  13/07/2017    57,320  16/06/2017    0.00  
VE1 Nguyễn Văn Hòa Chồng  Chu Thị Diệu  Thành viên BKS  1,000    1,000  29/05/2017  26/06/2017    1,000  26/06/2017    0.00  
VE1 Chu Thị Diệu Thành viên BKS      2,700    2,700  29/05/2017  27/06/2017    1,100  27/06/2017  1,600  0.03  
VE1 Yang Xiao Dong       471,000  174,000    18/04/2017  12/05/2017      12/05/2017  471,000  7.94  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.