MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VDS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VDS Phạm Mỹ Linh Thành viên HĐQT      18,200,540  6,258,669    12/09/2022  14/10/2022  6,258,669    14/09/2022  24,459,209  11.65  
VDS Nguyễn Hiếu Thành viên HĐQT      223,838  25,461    08/09/2022  14/09/2022  25,461    14/09/2022  249,299  0.12  
VDS Nguyễn Miên Tuấn Chủ tịch HĐQT      27,237,175  9,350,750    07/09/2022  14/09/2022  9,350,750    14/09/2022  36,587,925  17.42  
VDS Nguyễn Thanh Loan Vợ  Nguyễn Miên Tuấn  Chủ tịch HĐQT  1,004,850  346,500    07/09/2022  14/09/2022  346,500    14/09/2022  1,351,350  0.64  
VDS Phạm Mỹ Linh Thành viên HĐQT      18,200,540  6,258,669    24/08/2022  07/09/2022      06/09/2022  18,200,540  8.67  
VDS Nguyễn Thúc Vinh Thành viên HĐQT      233,256  18,364    23/08/2022  07/09/2022  18,364    31/08/2022  251,620  0.12  
VDS Lê Minh Hiền Phó Tổng GĐ      323,850  35,810    23/08/2022  07/09/2022  35,810    07/09/2022  359,660  0.17  
VDS Nguyễn Thị Thu Huyền Công bố thông tin      775,500    235,500  22/08/2022  31/08/2022    235,500  30/08/2022  775,500  0.37 Giao dịch quyền mua 
VDS Nguyễn Thị Thu Huyền Tổng Giám đốc      325,500  450,000    05/08/2022  10/08/2022  450,000    10/08/2022  775,500  0.37  
VDS Hoàng Hải Anh Thành viên HĐQT độc lập      36,000    03/08/2022  10/08/2022  36,000    03/08/2022  36,000  0.02  
VDS Nguyễn Hiếu Công bố thông tin      50,923  150,000    03/08/2022  10/08/2022  150,000    10/08/2022  200,923  0.10  
VDS Hồ Tấn Đạt Trưởng BKS      46  50,000    02/08/2022  10/08/2022  50,000    10/08/2022  50,046  0.02  
VDS Nguyễn Miên Tiến Em trai  Nguyễn Miên Tuấn  Chủ tịch HĐQT  57,200    02/08/2022  10/08/2022  57,200    09/08/2022  57,200  0.03  
VDS Nguyễn Chí Trung Giám đốc      180,000    02/08/2022  10/08/2022  180,000    10/08/2022  180,000  0.09  
VDS Nguyễn Trung Quân Thành viên BKS      48,400    01/08/2022  10/08/2022  48,400    10/08/2022  48,400  0.02  
VDS Đinh Công Minh Phụ trách quản trị      54,105    01/08/2022  10/08/2022  54,105    10/08/2022  54,105  0.03  
VDS Phạm Mỹ Linh Thành viên HĐQT      12,517,339  50,400    01/08/2022  10/08/2022  50,400    05/08/2022  12,567,739  5.98  
VDS Trần Nam Trung Thành viên HĐQT độc lập      26,500    01/08/2022  10/08/2022  26,500    02/08/2022  26,500  0.01  
VDS Nguyễn Bích Diệp Thành viên BKS      34,500    01/08/2022  10/08/2022  34,500    10/08/2022  34,500  0.02  
VDS Nguyễn Thúc Vinh Thành viên BKS      36,729  180,000    01/08/2022  10/08/2022  180,000    10/08/2022  216,729  0.10  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.