MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VAT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VAT Trần Kim Phượng       636,210          1,200    13/01/2023  637,410  14.02  
VAT Trần Kim Phượng       586,410  2,000        20,000    23/12/2022  606,410  13.34  
VAT Trần Kim Phượng       633,810            47,400  09/12/2022  586,410  12.90  
VAT Trần Kim Phượng       633,810            47,400  09/12/2022  586,410  12.90  
VAT Trần Kim Phượng       653,810            20,000  02/12/2022  633,810  13.95  
VAT Trần Kim Phượng       548,710          95,300    18/11/2022  644,010  14.17  
VAT Trần Kim Phượng       537,410          11,300    14/11/2022  548,710  12.07  
VAT Trần Kim Phượng       471,910          65,500    04/11/2022  537,410  11.82  
VAT Trần Kim Phượng       399,810          65,100    21/10/2022  464,910  10.23  
VAT Trần Kim Phượng       429,810          1,100  31,100  14/10/2022  399,810  8.80  
VAT Trần Kim Phượng       356,210          73,600    07/10/2022  429,810  9.46  
VAT Trần Kim Phượng       215,310          141,000    30/09/2022  356,310  7.84  
VAT Trần Kim Phượng       245,410            200,400  12/08/2022  45,010  0.99  
VAT Trần Kim Phượng       479,410            234,000  05/08/2022  245,410  5.40  
VAT Trần Kim Phượng       267,310          268,000    01/07/2022  535,310  11.78  
VAT Trần Kim Phượng       57,310          210,000    24/06/2022  267,310  5.88  
VAT Trần Kim Phượng       1,913,310            1,913,300  07/01/2022  10  0.00  
VAT Lê Thị Thúy Oanh       290,300            290,300  07/01/2022    0.00  
VAT Trần Kim Phượng       1,862,510          50,800    17/07/2020  1,913,310  42.10  
VAT Trần Kim Phượng       1,794,510          28,500    26/06/2020  1,823,010  40.11  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.