MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK UIC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/05/2023 32.1 (0.31 %)       
29/05/2023 -373,750,000  32 (0.00 %)    373,750,000  -1,013,870  12.67% 
26/05/2023 -373,750,000  32 (-1.54 %)    373,750,000  -1,013,870  12.67% 
25/05/2023 -373,750,000  32.5 (-2.99 %)    373,750,000  -1,013,870  12.67% 
24/05/2023 33.5 (4.36 %)      49.00% 
23/05/2023 32.1 (0.94 %)      49.00% 
22/05/2023 31.75 (-2.31 %)    -1,013,870  12.67% 
19/05/2023 32.5 (-2.11 %)    -1,013,870  12.67% 
18/05/2023 -373,750,000  33.15 (2.00 %)    373,750,000    49.00% 
17/05/2023 -11,500  -374,125,000  32.5 (-3.56 %)    11,500  374,125,000    49.00% 
16/05/2023 33.65 (-0.15 %)      49.00% 
15/05/2023 33.65 (-3.58 %)      49.00% 
12/05/2023 34.9 (5.76 %)    -1,025,370  12.82% 
11/05/2023 33 (0.00 %)    -1,025,370  12.82% 
10/05/2023 33 (-4.07 %)      49.00% 
09/05/2023 34.4 (2.69 %)    -1,025,370  12.82% 
08/05/2023 33.5 (4.69 %)    -1,025,370  12.82% 
05/05/2023 32 (-1.54 %)    -1,025,370  12.82% 
04/05/2023 32.5 (0.00 %)      49.00% 
28/04/2023 32.5 (-3.42 %)      49.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.