MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK UIC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
02/06/2023 32.75  32.75  -0.05 (-0.15 %)    32.75  32.75  32.75 
01/06/2023 32.75  32.75  0.25 (0.77 %)    1,300  42,000,000  32.50  32.80  32.50 
31/05/2023 32.50  32.50  0.40 (1.25 %)    4,300  139,000,000  32.15  32.50  32.15 
30/05/2023 32.10  32.10  0.10 (0.31 %)    5,100  164,000,000  32.10  32.30  32.10 
29/05/2023 32.00  32.00  0.00 (0.00 %)    2,500  80,000,000  32.00  32.10  32.00 
26/05/2023 32.00  32.00  -0.50 (-1.54 %)    3,800  121,000,000  32.00  32.45  32.00 
25/05/2023 32.50  32.50  -1.00 (-2.99 %)    1,500  48,000,000  32.00  32.50  31.50 
24/05/2023 33.50  33.50  1.40 (4.36 %)    100  3,000,000  33.50  33.50  33.50 
23/05/2023 32.10  32.10  0.30 (0.94 %)    1,100  35,000,000  32.00  32.10  32.00 
22/05/2023 31.75  31.75  -0.75 (-2.31 %)    8,800  281,000,000  32.00  32.10  31.75 
19/05/2023 32.50  32.50  -0.70 (-2.11 %)    1,200  39,000,000  32.50  32.50  32.50 
18/05/2023 33.15  33.15  0.65 (2.00 %)    300  9,000,000  32.50  33.15  32.50 
17/05/2023 32.50  32.50  -1.20 (-3.56 %)    13,100  427,000,000  33.50  33.70  32.50 
16/05/2023 33.65  33.65  -0.05 (-0.15 %)    33.65  33.65  33.65 
15/05/2023 33.65  33.65  -1.25 (-3.58 %)    4,800  158,000,000  33.00  33.75  32.75 
12/05/2023 34.90  34.90  1.90 (5.76 %)    100  3,000,000  34.90  34.90  34.90 
11/05/2023 33.00  33.00  0.00 (0.00 %)    500  17,000,000  34.95  35.00  33.00 
10/05/2023 33.00  33.00  -1.40 (-4.07 %)    400  13,000,000  34.00  34.00  33.00 
09/05/2023 34.40  34.40  0.90 (2.69 %)    100  3,000,000  34.40  34.40  34.40 
08/05/2023 33.50  33.50  1.50 (4.69 %)    800  26,000,000  33.45  33.90  33.45 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.