MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TVS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TVS Phan Thanh Diện Anh em  Phan Minh Tâm  Thành viên HĐQT  1,271,940    110,000  22/12/2021  20/01/2022    110,000  20/01/2022  1,161,940  1.06  
TVS Phan Thanh Diện Anh em  Phan Minh Tâm  Thành viên HĐQT  1,372,940    100,000  24/11/2021  23/12/2021    101,000  17/12/2021  1,271,940  1.17  
TVS Phan Thanh Diện Anh  Phan Minh Tâm  Thành viên HĐQT  1,672,940    300,000  28/10/2021  26/11/2021    300,000  28/10/2021  1,372,940  1.26  
TVS Phan Thanh Diện Anh em  Phan Minh Tâm  Thành viên HĐQT  1,752,940    80,000  23/11/2020  22/12/2020    80,000  27/11/2020  1,672,940  1.53  
TVS Phan Thanh Diện Anh em  Phan Minh Tâm  Thành viên HĐQT  1,708,202    100,000  26/03/2020  24/04/2020    100,000  06/04/2020  1,608,202  1.47  
TVS Phan Thanh Diện Anh em  Phan Minh Tâm  Thành viên HĐQT  1,708,202    1,708,202  24/02/2020  03/03/2020    1,708,202  03/03/2020  1,708,202  1.56 GD quyền mua 
TVS Phan Thanh Diện Thành viên HĐQT      1,433,597    500,000  16/02/2017  17/03/2017    280,000  01/03/2017  1,153,597  1.06  
TVS Phan Thanh Diện Thành viên HĐQT      1,633,597    200,000  15/12/2016  13/01/2017    200,000  26/12/2016  1,433,597  1.31  
TVS Phan Thanh Diện Thành viên HĐQT      1,655,090    170,000  15/10/2015  13/11/2015    170,000  19/10/2015  1,485,090  1.36  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.