MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TV2 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
25/11/2022 -800  -16,000,000  20 (0.50 %)    800  16,000,000  15   
24/11/2022 -3,900  -77,610,000  19.9 (-0.50 %)    3,900  77,610,000  15   
23/11/2022 27,800  556,000,000  20 (-1.96 %)    28,500  570,000,000  700  14,000,000  15   
22/11/2022 32,200  656,880,000  20.4 (4.08 %)    32,200  656,880,000  23,715   
21/11/2022 42,500  833,000,000  19.6 (0.26 %)    42,500  833,000,000  45,465   
18/11/2022 1,000  19,550,000  19.55 (-1.26 %)    5,800  113,390,000  4,800  93,840,000  84,992   
17/11/2022 -9,950  -197,010,000  19.8 (3.13 %)    500  9,900,000  10,450  206,910,000  89,592   
16/11/2022 65,927  1,265,798,400  19.2 (4.92 %)    68,900  1,322,880,000  2,973  57,081,600  74,192   
15/11/2022 16,300  298,290,000  18.3 (-7.11 %)    17,500  320,250,000  1,200  21,960,000  143,092   
14/11/2022 -11,700  -356,850,000  30.5 (-6.44 %)    4,200  128,100,000  15,900  484,950,000  156,355   
11/11/2022 47,225  1,537,173,750  32.55 (-1.66 %)    47,225  1,537,173,750  144,155   
10/11/2022 -4,237  -140,244,700  33.1 (-7.02 %)    4,237  140,244,700  181,617   
09/11/2022 -12,500  -444,375,000  35.55 (0.71 %)    3,900  138,645,000  16,400  583,020,000  177,380  14.61% 
08/11/2022 -12,600  -444,150,000  35.25 (-1.81 %)    1,400  49,350,000  14,000  493,500,000  178,424  14.60% 
07/11/2022 -2,856  -102,530,400  35.9 (0.00 %)    2,856  102,530,400  177,424  14.61% 
04/11/2022 -2,200  -78,980,000  35.9 (0.56 %)    200  7,180,000  2,400  86,160,000  176,824  14.61% 
03/11/2022 -600  -21,420,000  35.7 (-0.56 %)    600  21,420,000  176,524  14.61% 
02/11/2022 500  17,925,000  35.85 (0.14 %)    1,000  35,850,000  500  17,925,000  176,224  14.61% 
01/11/2022 -200  -7,150,000  35.75 (0.42 %)    100  3,575,000  300  10,725,000  177,117  14.61% 
31/10/2022 5,593  199,110,800  35.6 (-1.11 %)    5,700  202,920,000  107  3,809,200  176,517  14.61% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.