TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TRA - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 -8,700,000  86.8 (0.81 %)    8,700,000  1,487,195  45.42% 
15/08/2022 -8,700,000  86.1 (-1.03 %)    8,700,000  1,487,195  45.41% 
12/08/2022 -100  -8,700,000  87 (0.00 %)    100  8,700,000  1,487,195  45.41% 
11/08/2022 -132,300,000  87 (0.00 %)    132,300,000  1,487,195  45.41% 
10/08/2022 -132,300,000  87 (0.12 %)    132,300,000  1,487,195  45.41% 
09/08/2022 -132,300,000  86.9 (0.93 %)    132,300,000  1,487,195  45.41% 
08/08/2022 -132,300,000  86.1 (-1.03 %)    132,300,000  1,487,195  45.41% 
05/08/2022 -132,300,000  87 (-1.02 %)    132,300,000  1,487,195  45.41% 
04/08/2022 -132,300,000  87.9 (1.27 %)    132,300,000  1,487,195  45.41% 
03/08/2022 -132,300,000  86.8 (-1.59 %)    132,300,000  1,485,695  45.42% 
02/08/2022 -1,500  -132,300,000  88.2 (-0.34 %)    1,500  132,300,000  1,485,695  45.42% 
01/08/2022 -355,470,000  88.5 (2.08 %)    355,470,000  1,481,595  45.43% 
29/07/2022 -4,100  -355,470,000  86.7 (0.00 %)    4,100  355,470,000  1,478,595  45.43% 
28/07/2022 -3,000  -260,100,000  86.7 (0.23 %)    3,000  260,100,000  1,475,995  45.44% 
27/07/2022 -2,500  -216,250,000  86.5 (-1.70 %)    100  8,650,000  2,600  224,900,000  1,474,395  45.44% 
26/07/2022 -1,600  -140,800,000  88 (-1.12 %)    1,600  140,800,000  1,474,495  45.44% 
25/07/2022 -336,180,000  89 (2.53 %)    8,620,000  344,800,000  1,474,495  45.44% 
22/07/2022 33,800  -336,180,000  86.8 (-2.91 %)    33,800  8,620,000  344,800,000  1,474,495  45.44% 
21/07/2022 -336,180,000  89.4 (0.45 %)    8,620,000  344,800,000  1,474,495  45.44% 
20/07/2022 -336,180,000  89 (-0.45 %)    8,620,000  344,800,000  1,474,495  45.44% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.