MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK TRA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
09/06/2023 92.00  92.00  1.60 (1.77 %)    4,500  409,000,000  90.50  92.00  90.50 
08/06/2023 90.40  90.40  0.60 (0.67 %)    1,800  161,000,000  88.50  90.50  88.50 
07/06/2023 89.80  89.80  0.00 (0.00 %)    89.80  89.80  89.80 
06/06/2023 89.80  89.80  1.00 (1.13 %)    2,700  242,000,000  89.00  90.00  89.00 
05/06/2023 88.80  88.80  -0.20 (-0.22 %)    200  17,000,000  88.80  88.80  88.80 
02/06/2023 89.00  89.00  0.00 (0.00 %)    89.00  89.00  89.00 
01/06/2023 89.00  89.00  1.10 (1.25 %)    800  71,000,000  89.00  89.40  89.00 
31/05/2023 87.90  87.90  0.00 (0.00 %)    87.90  87.90  87.90 
30/05/2023 87.90  87.90  -0.10 (-0.11 %)    7,000  622,000,000  89.00  89.00  87.90 
29/05/2023 88.00  88.00  0.00 (0.00 %)    88.00  88.00  88.00 
26/05/2023 88.00  88.00  -0.10 (-0.11 %)    200  17,000,000  88.10  88.10  88.00 
25/05/2023 88.10  88.10  0.00 (0.00 %)    88.10  88.10  88.10 
24/05/2023 88.10  88.10  0.00 (0.00 %)    88.10  88.10  88.10 
23/05/2023 88.10  88.10  0.00 (0.00 %)    100  8,000,000  88.10  88.10  88.10 
22/05/2023 88.10  88.10  0.00 (0.00 %)    100  8,000,000  88.10  88.10  88.10 
19/05/2023 88.10  88.10  -0.20 (-0.23 %)    1,700  149,000,000  88.10  88.50  87.90 
18/05/2023 88.30  88.30  1.10 (1.26 %)    600  52,000,000  87.20  88.50  87.20 
17/05/2023 87.20  87.20  0.00 (0.00 %)    87.20  87.20  87.20 
16/05/2023 87.20  87.20  -1.80 (-2.02 %)    2,500  216,000,000  86.10  87.20  86.00 
15/05/2023 89.00  89.00  0.00 (0.00 %)    89.00  89.00  89.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.