TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK TPC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
18/11/2010 Mua 2,038,620 24,070  1.18%  1,878,620  92.15%  160,000  7.85%  27/11/2010 
17/11/2010 Mua 2,038,620 95,000  4.66%  1,854,550  90.97%  184,070  9.03%  27/11/2010 
16/11/2010 Mua 2,038,620 95,000  4.66%  1,759,550  86.31%  279,070  13.69%  27/11/2010 
12/11/2010 Mua 2,038,620 90,000  4.41%  1,664,550  81.65%  374,070  18.35%  27/11/2010 
11/11/2010 Mua 2,038,620 72,000  3.53%  1,574,550  77.24%  464,070  22.76%  27/11/2010 
10/11/2010 Mua 2,038,620 50,700  2.49%  1,502,550  73.70%  536,070  26.30%  27/11/2010 
09/11/2010 Mua 2,038,620 52,990  2.60%  1,451,850  71.22%  586,770  28.78%  27/11/2010 
08/11/2010 Mua 2,038,620 63,240  3.10%  1,398,860  68.62%  639,760  31.38%  27/11/2010 
05/11/2010 Mua 2,038,620 55,350  2.72%  1,335,620  65.52%  703,000  34.48%  27/11/2010 
04/11/2010 Mua 2,038,620 49,910  2.45%  1,280,270  62.80%  758,350  37.20%  27/11/2010 
02/11/2010 Mua 2,038,620 54,000  2.65%  1,230,360  60.35%  808,260  39.65%  27/11/2010 
28/10/2010 Mua 2,038,620 36,000  1.77%  1,176,360  57.70%  862,260  42.30%  27/11/2010 
22/10/2010 Mua 2,038,620 43,850  2.15%  1,140,360  55.94%  898,260  44.06%  27/11/2010 
21/10/2010 Mua 2,038,620 59,670  2.93%  1,096,510  53.79%  942,110  46.21%  27/11/2010 
20/10/2010 Mua 2,038,620 88,000  4.32%  1,036,840  50.86%  1,001,780  49.14%  27/11/2010 
19/10/2010 Mua 2,038,620 100,000  4.91%  948,840  46.54%  1,089,780  53.46%  27/11/2010 
18/10/2010 Mua 2,038,620 100,000  4.91%  848,840  41.64%  1,189,780  58.36%  27/11/2010 
14/10/2010 Mua 2,038,620 24,800  1.22%  748,840  36.73%  1,289,780  63.27%  27/11/2010 
13/10/2010 Mua 2,038,620 29,400  1.44%  724,040  35.52%  1,314,580  64.48%  27/11/2010 
12/10/2010 Mua 2,038,620 90,000  4.41%  694,640  34.07%  1,343,980  65.93%  27/11/2010 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.