TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TNH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
09/08/2022 -20,400  -894,540,000  43.85 (-0.11 %)    3,700  162,245,000  24,100  1,056,785,000  8,113,349   
08/08/2022 -4,200  -184,170,000  43.85 (1.04 %)    11,900  521,815,000  16,100  705,985,000  8,092,949  33.40% 
05/08/2022 -12,000  -520,800,000  43.4 (-1.14 %)    1,500  65,100,000  13,500  585,900,000  8,095,349  33.39% 
04/08/2022 -4,300  -188,770,000  43.9 (-0.23 %)    5,200  228,280,000  9,500  417,050,000  8,073,749  33.44% 
03/08/2022 -5,700  -250,515,000  43.95 (1.27 %)    17,400  764,730,000  23,100  1,015,245,000  8,068,149  33.45% 
02/08/2022 12,700  550,545,000  43.35 (-3.45 %)    23,500  1,018,725,000  10,800  468,180,000  8,070,149  33.44% 
01/08/2022 -8,300  -372,255,000  44.85 (-0.99 %)    7,100  318,435,000  15,400  690,690,000  8,088,649  33.41% 
29/07/2022 -3,800  -171,950,000  45.25 (-2.69 %)    1,200  54,300,000  5,000  226,250,000  8,081,549  33.42% 
28/07/2022 -13,200  -613,800,000  46.5 (1.09 %)    1,000  46,500,000  14,200  660,300,000  8,066,149  33.45% 
27/07/2022 -12,700  -584,200,000  46 (-1.08 %)    3,900  179,400,000  16,600  763,600,000  8,054,249  33.47% 
26/07/2022 -12,900  -599,850,000  46.5 (-0.64 %)    12,900  599,850,000  8,037,449  33.51% 
25/07/2022 -20,500  -959,400,000  46.8 (1.30 %)    200  9,360,000  20,700  968,760,000  8,017,149  33.55% 
22/07/2022 -14,000  -489,720,000  46.2 (0.00 %)    700  448,140,000  14,700  937,860,000  7,894,249  33.78% 
21/07/2022 -106,500  -4,920,300,000  46.2 (4.76 %)    16,600  766,920,000  123,100  5,687,220,000  7,821,649  33.92% 
20/07/2022 -51,700  -2,279,970,000  44.1 (5.00 %)    30,600  1,349,460,000  82,300  3,629,430,000  7,764,949  34.03% 
19/07/2022 -67,500  -2,835,000,000  42 (-2.33 %)    5,800  243,600,000  73,300  3,078,600,000  7,778,049  34.01% 
18/07/2022 -14,900  -640,700,000  43 (-1.15 %)    2,600  111,800,000  17,500  752,500,000  7,769,249  34.02% 
15/07/2022 -12,700  -552,450,000  43.5 (-1.14 %)    1,900  82,650,000  14,600  635,100,000  7,766,649  34.03% 
14/07/2022 -4,100  -180,400,000  44 (1.15 %)    1,100  48,400,000  5,200  228,800,000  7,758,349  34.04% 
13/07/2022 -8,900  -387,150,000  43.5 (-1.14 %)    1,300  56,550,000  10,200  443,700,000  7,750,249  34.06% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.