MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TLT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TLT Đoàn Hải Mậu Giám đốc      90,000  100,000    06/07/2021  30/07/2021      30/07/2021  90,000  1.29  
TLT Đoàn Hải Mậu Giám đốc      70,000  100,000    01/06/2021  30/06/2021  20,000    30/06/2021  90,000  1.29  
TLT Đoàn Hải Mậu Giám đốc      40,000  100,000    28/04/2021  26/05/2021  30,000    26/05/2021  70,000  1.00  
TLT Đoàn Hải Mậu Giám đốc      30,000  100,000    24/03/2021  20/04/2021  10,000    20/04/2021  40,000  0.57  
TLT Nguyễn Minh Tuấn       1,017,300          63,700    04/12/2020  1,081,000  15.47  
TLT Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT      914,300          66,000    28/07/2020  980,300  14.02  
TLT Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT      839,300          75,000    26/08/2019  914,300  13.08  
TLT Đoàn Hải Mậu Giám đốc      30,000  100,000    27/05/2019  25/06/2019      25/06/2019  30,000  0.43  
TLT Đoàn Hải Mậu Giám đốc      30,000  100,000    23/04/2019  22/05/2019      22/05/2019  30,000  0.43  
TLT Đinh Quang Huy Thành viên HĐQT      124,800  100,000    02/04/2019  26/04/2019      01/05/2019  124,800  1.79  
TLT Đoàn Hải Mậu Giám đốc      10,000  100,000    20/03/2019  18/04/2019  20,000    18/04/2019  30,000  0.43  
TLT Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT      803,400  100,000    05/03/2019  03/04/2019  35,900    03/04/2019  839,300  12.01  
TLT Đinh Quang Huy Thành viên HĐQT      124,800  50,000    01/03/2019  28/03/2019      28/03/2019  124,800  1.79  
TLT Đoàn Hải Mậu Giám đốc      100,000    19/02/2019  15/03/2019  10,000    15/03/2019  10,000  0.14  
TLT Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT      773,700  100,000    30/01/2019  28/02/2019  29,700    28/02/2019  803,400  11.49  
TLT Đinh Quang Huy Thành viên HĐQT      124,800  50,000    28/01/2019  22/02/2019      22/02/2019  124,800  1.79  
TLT Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT      726,300  100,000    27/12/2018  25/01/2019  47,400    25/01/2019  773,700  11.07  
TLT Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT      718,500  100,000    05/09/2018  04/10/2018  7,800    04/10/2018  726,300  10.39  
TLT Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT      698,900  100,000    01/08/2018  30/08/2018  19,600    30/08/2018  718,500  10.28  
TLT Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT      684,900  100,000    27/06/2018  26/07/2018  14,000    26/07/2018  698,900  10.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.