MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TLI - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TLI Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT      220,200    220,200  06/09/2022  29/09/2022      29/09/2022  220,200  7.34  
TLI Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT      220,200    220,200  27/07/2022  25/08/2022      25/08/2022  220,200  7.34  
TLI Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT      220,200    220,200  21/06/2022  19/07/2022      19/07/2022  220,200  7.34  
TLI Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT      290,002    290,002  19/05/2022  14/06/2022    69,802  14/06/2022  220,200  7.34  
TLI Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT      431,004    430,000  18/04/2022  12/05/2022    141,002  12/05/2022  290,002  9.67  
TLI Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT      431,004    400,000  20/03/2022  14/04/2022      14/04/2022  431,004  14.37  
TLI Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT      431,504    400,000  06/01/2022  27/01/2022    500  27/01/2022  431,004  14.37  
TLI Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT      431,504    400,000  06/01/2022  27/01/2022          0.00  
TLI Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT      432,804    100,000  19/08/2019  17/09/2019    1,300  17/09/2019  431,504  14.38  
TLI Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT      433,904    100,000  14/07/2019  12/08/2019    1,000  12/08/2019  432,804  14.43  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.