TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TLH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/07/2022 1,800  16,398,000  9.11 (0.11 %)    5,500  50,105,000  3,700  33,707,000  48,965,151  1.05% 
04/07/2022 -24,100  -218,919,000  9.05 (0.56 %)    900  8,109,000  25,000  227,028,000  48,925,451  1.09% 
01/07/2022 -16,600  -149,400,000  9 (0.00 %)    5,400  48,600,000  22,000  198,000,000  48,926,151  1.09% 
30/06/2022 -23,200  -208,800,000  9 (-3.23 %)    200  1,800,000  23,400  210,600,000  48,927,251  1.08% 
29/06/2022 4,300  39,723,000  9.3 (1.09 %)    8,600  79,203,000  4,300  39,480,000  48,910,051  1.10% 
28/06/2022 -14,900  -137,229,000  9.21 (-0.97 %)    2,500  23,025,000  17,400  160,254,000  48,918,651  1.09% 
27/06/2022 18,900  164,810,000  9.27 (6.55 %)    18,900  164,810,000  48,918,851  1.09% 
24/06/2022 5,100  44,370,000  8.7 (2.35 %)    7,400  64,380,000  2,300  20,010,000  48,937,751  1.07% 
23/06/2022 30,400  256,880,000  8.45 (1.81 %)    30,400  256,880,000  48,942,651  1.07% 
22/06/2022 59,600  495,872,000  8.32 (4.00 %)    62,100  516,672,000  2,500  20,800,000  48,973,051  1.04% 
21/06/2022 29,000  231,420,000  7.98 (-7.21 %)    29,000  231,420,000  49,035,151  0.98% 
20/06/2022 9,800  84,550,000  8.57 (-6.85 %)    9,800  84,550,000  49,061,651  0.95% 
17/06/2022 -2,400  -22,104,000  9.21 (-6.97 %)    100  921,000  2,500  23,025,000  49,019,251  0.99% 
16/06/2022 -32,200  -318,780,000  9.9 (-1.98 %)    20,000  198,000,000  52,200  516,780,000  48,962,151  1.05% 
15/06/2022 -57,200  -574,860,000  10.05 (-6.94 %)    57,200  574,860,000  48,961,151  1.05% 
14/06/2022 -8,800  -95,040,000  10.8 (-3.57 %)    12,200  131,760,000  21,000  226,800,000  48,901,951  1.11% 
13/06/2022 10,800  120,420,000  11.15 (-7.08 %)    70,000  780,500,000  59,200  660,080,000  48,890,251  1.12% 
10/06/2022 -12,500  -149,375,000  11.95 (-2.85 %)    11,400  136,230,000  23,900  285,605,000  48,960,249  1.05% 
09/06/2022 43,600  536,280,000  12.3 (6.96 %)    43,600  536,280,000  48,971,649  1.04% 
08/06/2022 25,300  290,950,000  11.5 (0.88 %)    25,300  290,950,000  48,979,949  1.03% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.