MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK THP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 9.2 (1.10 %)    -10,805,092   
29/05/2023 9.4 (6.82 %)    10,805,092   
26/05/2023 8.8 (-7.37 %)    10,805,092   
25/05/2023 9.5 (3.26 %)    10,805,092   
24/05/2023 9.2 (0.00 %)    10,805,092   
23/05/2023 9.2 (4.55 %)    10,805,092   
22/05/2023 9 (-7.22 %)    10,805,092   
19/05/2023 9.7 (0.00 %)    10,805,092   
18/05/2023 9.7 (0.00 %)    10,805,092   
17/05/2023 9.7 (0.00 %)    10,805,092   
16/05/2023 9.7 (0.00 %)    10,805,092   
15/05/2023 9.7 (0.00 %)    10,805,092   
12/05/2023 9.7 (0.00 %)    10,805,092   
11/05/2023 9.7 (12.79 %)    10,805,092   
10/05/2023 8.5 (-7.61 %)    10,805,092   
09/05/2023 9.2 (0.00 %)    10,805,092   
08/05/2023 9.2 (-1.08 %)    10,805,092   
05/05/2023 0 (0.00 %)    10,805,092   
04/05/2023 0 (0.00 %)    10,805,092   
28/04/2023 0 (0.00 %)    10,805,092   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.