MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK THP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
19/05/2023 9.7 (0.00 %)    500  500   19,900  3,317   -19,400
18/05/2023 9.7 (0.00 %)    1,200  400   18,200  3,640   -17,000
17/05/2023 9.7 (0.00 %)    300  100   12,300  1,757   -12,000
16/05/2023 9.7 (0.00 %)    3,200  800   19,200  3,200   -16,000
15/05/2023 9.7 (0.00 %)    1,300  325   12,900  2,150   -11,600
12/05/2023 9.7 (0.00 %)    7,000  3,500   12,100  2,420   -5,100
11/05/2023 9.7 (12.79 %)    3,900  433   1,800  900   2,100
10/05/2023 8.5 (-7.61 %)    7,300  811   7,400  1,850   -100
09/05/2023 9.2 (0.00 %)    12,700  1,814   13,400  2,233   -700
08/05/2023 9.2 (-1.08 %)    10  10,500  1,050   10  15,700  1,570   -5,200
05/05/2023 9.3 (-2.11 %)    22,100  3,683   10  27,800  2,780   -5,700
04/05/2023 9.7 (5.43 %)    20,600  5,150   7,200  1,200   13,400
28/04/2023 9.2 (0.00 %)    20,100  6,700   12,900  1,433   7,200
27/04/2023 9.2 (1.10 %)    20,100  6,700   10,200  1,700   9,900
26/04/2023 9 (-8.16 %)    14,200  3,550   13  18,400  1,415   -4,200
25/04/2023 9.8 (6.52 %)    100  100   5,500  688   -5,400
24/04/2023 9.2 (0.00 %)    10,000  10,000   8,600  1,075   1,400
21/04/2023 9.2 (0.00 %)    6,000  2,000   10  11,900  1,190   -5,900
20/04/2023 9.2 (2.22 %)    11,200  2,800   8,000  1,000   3,200
19/04/2023 9 (0.00 %)    6,000  2,000   6,900  1,150   -900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.