MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK THP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
02/06/2023 9.20  9.20  9.20  0.10 (1.10 %)    1,000  9,200,000  9.10  9.20  9.20  9.20 
01/06/2023 9.10  9.10  9.10  0.00 (0.00 %)    22  200,200  9.10  9.1  9.10  9.10 
31/05/2023 9.10  9.10  9.10  -0.10 (-1.09 %)    1,100  10,010,000  16,500  148,500,000  9.20  9.10  9.10  9.10 
30/05/2023 9.10  9.10  9.10  -0.40 (-4.21 %)    2,300  21,060,000  9.50  9.2  9.20  9.10 
29/05/2023 9.40  9.40  9.40  0.60 (6.82 %)    2,200  20,790,000  8.80  9.50  9.50  9.40 
26/05/2023 8.80  8.80  8.80  -0.70 (-7.37 %)    100  880,000  9.50  8.8  8.80  8.80 
25/05/2023 9.50  9.50  9.50  0.30 (3.26 %)    100  950,000  9.20  9.50  9.50  9.50 
24/05/2023 9.20  9.20  9.20  0.00 (0.00 %)    9.20  9.2  9.20  9.20 
23/05/2023 9.20  9.20  9.20  0.40 (4.55 %)    300  2,760,000  8.80  9.20  9.20  9.20 
22/05/2023 9.00  9.00  9.00  -0.70 (-7.22 %)    5,000  44,000,000  9.70  9.0  9.00  8.50 
19/05/2023 9.70  9.70  9.70  0.00 (0.00 %)    31,000  279,000,000  9.70  9.70  9.70  9.70 
18/05/2023 9.70  9.70  9.70  0.00 (0.00 %)    9.70  9.7  9.70  9.70 
17/05/2023 9.70  9.70  9.70  0.00 (0.00 %)    9.70  9.70  9.70  9.70 
16/05/2023 9.70  9.70  9.70  0.00 (0.00 %)    9.70  9.7  9.70  9.70 
15/05/2023 9.70  9.70  9.70  0.00 (0.00 %)    9.70  9.70  9.70  9.70 
12/05/2023 9.70  9.70  9.70  0.00 (0.00 %)    9.70  9.7  9.70  9.70 
11/05/2023 9.70  9.70  9.70  1.10 (12.79 %)    100  970,000  8.60  9.70  9.70  9.70 
10/05/2023 8.50  8.50  8.50  -0.70 (-7.61 %)    2,700  23,270,000  9.20  8.8  8.80  8.50 
09/05/2023 9.20  9.20  9.20  0.00 (0.00 %)    9,632  88,614,400  9.20  9.20  9.20  9.20 
08/05/2023 9.20  9.20  9.20  -0.10 (-1.08 %)    6,402  58,898,800  9.30  9.2  9.20  9.20 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.