TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK THD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
THD Nguyễn Đức Thụy Người sáng lập      87,409,333    87,409,333  01/06/2022  30/06/2022    87,409,333  13/06/2022    0.00  
THD Nguyễn Đức Thụy Người sáng lập      85,909,333  1,500,000    19/11/2021  17/12/2021  1,500,000    29/11/2021  87,409,333  24.97  
THD Vũ Đình Hưng Thành viên HĐQT      1,000,000    20/04/2021  19/05/2021      20/05/2021    0.00  
THD Nguyễn Văn Hà       17,600,543            213,400  15/03/2021  17,387,143  4.97  
THD Nguyễn Văn Hà       17,459,043          155,900    27/01/2021  17,614,943  5.03  
THD Nguyễn Chí Kiên Chủ tịch HĐQT      1,078,000    1,078,000  12/01/2021  14/01/2021    1,078,000  12/01/2021  1,078,000  0.31 đã bán 1.078.000 quyền mua 
THD Nguyễn Đức Thụy Người sáng lập      10,780,000  2,896,000    12/01/2021  14/01/2021  2,896,000    12/01/2021  10,780,000  3.08 đã mua 2.896.000 quyền mua 
THD Vũ Ngọc Định Phó Tổng GĐ      539,000    539,000  12/01/2021  14/01/2021    539,000  12/01/2021  539,000  0.15 đã bán 539.000 quyền mua 
THD Nguyễn Thị Vụ Trưởng BKS      539,000    539,000  12/01/2021  14/01/2021    539,000  12/01/2021  539,000  0.15 đã bán 539.000 quyền mua 
THD Nguyễn Thị Thanh Hà Kế toán trưởng      539,100    539,100  12/01/2021  14/01/2021    539,100  12/01/2021  539,100  0.15 đã bán 539.100 quyền mua 
THD Dương Văn Nhất       3,012,500            350,000  08/01/2021  2,662,500  0.76  
THD Dương Văn Nhất       2,510,700          332,500    05/01/2021  2,843,500  0.81  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.