MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TDP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
25/11/2022 30.1 (-2.11 %)    15  33,100  2,207   10  36,100  3,610   -3,000
24/11/2022 30.75 (0.33 %)    34,200  4,275   13  37,700  2,900   -3,500
23/11/2022 30.65 (2.17 %)    18  35,400  1,967   15  36,400  2,427   -1,000
22/11/2022 30 (6.76 %)    17  68,200  4,012   13  65,700  5,054   2,500
21/11/2022 28.1 (0.00 %)    13  39,600  3,046   37,100  6,183   2,500
18/11/2022 28.1 (0.18 %)    16  47,000  2,938   12  76,800  6,400   -29,800
17/11/2022 28.05 (0.00 %)    13  38,700  2,977   13  76,600  5,892   -37,900
16/11/2022 28.05 (-0.18 %)    44,100  5,513   15  84,000  5,600   -39,900
15/11/2022 28.1 (-0.35 %)    10  56,200  5,620   16  93,200  5,825   -37,000
14/11/2022 28.2 (0.36 %)    14  57,100  4,079   12  91,100  7,592   -34,000
11/11/2022 28.1 (0.00 %)    42,800  4,756   12  68,500  5,708   -25,700
10/11/2022 28.1 (-1.75 %)    12  37,300  3,108   17  57,800  3,400   -20,500
09/11/2022 28.6 (1.06 %)    11  39,300  3,573   12  46,900  3,908   -7,600
08/11/2022 28.3 (-1.39 %)    13  43,000  3,308   21  69,500  3,310   -26,500
07/11/2022 28.7 (-5.90 %)    27  50,300  1,863   26  67,900  2,612   -17,600
04/11/2022 30.5 (0.00 %)    16  38,200  2,388   16  60,400  3,775   -22,200
03/11/2022 30.5 (-0.65 %)    12  38,600  3,217   17  60,100  3,535   -21,500
02/11/2022 30.7 (0.66 %)    17  36,500  2,147   17  55,400  3,259   -18,900
01/11/2022 30.5 (6.27 %)    28  40,800  1,457   35,000  3,889   5,800
31/10/2022 28.65 (0.17 %)    32  61,800  1,931   11  73,500  6,682   -11,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.