TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TCXM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TCXM CTCP Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC)       10,200,000            10,200,000  30/12/2016    0.00  
TCXM Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam       24,000,000            14,926,185  30/12/2016  9,073,815  15.00  
TCXM Nguyễn Thị Thanh Thủy Em  Nguyễn Thị Thanh Hà  Quyền Tổng Giám đốc  40,000            40,000  30/06/2016    0.00  
TCXM Nguyễn Thị Nguyệt Em  Nguyễn Thị Kim Thanh  Thành viên HĐQT độc lập  5,000            5,000  30/06/2016    0.00  
TCXM Nguyễn Thị Thanh Thủy Em  Nguyễn Thị Thanh Hà  Quyền Tổng Giám đốc          40,000    31/12/2015  400,000  0.66  
TCXM Ngân hàng TMCP Bản Việt               6,650,000    31/12/2014  6,650,000  10.99  
TCXM Nguyễn Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT độc lập      88,000            88,000  31/12/2014    0.00  
TCXM Nguyễn Văn Đệ Trưởng BKS      32,000            32,000  31/12/2014    0.00  
TCXM Lê Nam Khánh Chủ tịch HĐQT      39,600            39,600  31/12/2014    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.