TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK TCO - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
30/05/2012 Mua 100,000 170  0.17%  100,000  100.00%      26/06/2012 
29/05/2012 Mua 100,000 1,500  1.50%  99,830  99.83%  170  0.17%  26/06/2012 
28/05/2012 Mua 100,000 4,180  4.18%  98,330  98.33%  1,670  1.67%  26/06/2012 
25/05/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  94,150  94.15%  5,850  5.85%  26/06/2012 
24/05/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  89,150  89.15%  10,850  10.85%  26/06/2012 
23/05/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  84,150  84.15%  15,850  15.85%  26/06/2012 
22/05/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  79,150  79.15%  20,850  20.85%  26/06/2012 
21/05/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  74,150  74.15%  25,850  25.85%  26/06/2012 
18/05/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  69,150  69.15%  30,850  30.85%  26/06/2012 
16/05/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  61,150  61.15%  38,850  38.85%  26/06/2012 
15/05/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  56,150  56.15%  43,850  43.85%  26/06/2012 
14/05/2012 Mua 100,000 3,000  3.00%  51,150  51.15%  48,850  48.85%  26/06/2012 
11/05/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  48,150  48.15%  51,850  51.85%  26/06/2012 
10/05/2012 Mua 100,000 820  0.82%  43,150  43.15%  56,850  56.85%  26/06/2012 
08/05/2012 Mua 100,000 3,000  3.00%  42,330  42.33%  57,670  57.67%  26/06/2012 
07/05/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  39,080  39.08%  60,920  60.92%  26/06/2012 
04/05/2012 Mua 100,000 3,000  3.00%  34,080  34.08%  65,920  65.92%  26/06/2012 
27/04/2012 Mua 100,000 3,000  3.00%  31,080  31.08%  68,920  68.92%  26/06/2012 
24/04/2012 Mua 100,000 3,000  3.00%  28,080  28.08%  71,920  71.92%  26/06/2012 
23/04/2012 Mua 100,000 3,000  3.00%  25,080  25.08%  74,920  74.92%  26/06/2012 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.