TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK TCH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/09/2022 0.00  12.10  0.65 (5.68 %)    11,456,500  138,237,000,000  11.80  12.25  11.60 
26/09/2022 0.00  11.45  0.45 (4.09 %)    10,167,700  115,357,000,000  10.90  11.55  10.85 
23/09/2022 0.00  11.00  -0.15 (-1.35 %)    3,628,900  40,524,000,000  11.25  11.35  10.85 
22/09/2022 0.00  11.15  0.40 (3.72 %)    4,084,000  44,852,000,000  10.70  11.20  10.60 
21/09/2022 0.00  10.75  0.30 (2.87 %)    4,299,300  45,971,000,000  450,000  5,017,500,000  10.40  10.80  10.30 
20/09/2022 10.45  10.45  0.45 (4.50 %)    3,474,400  35,370,000,000  10.20  10.45  10.00 
19/09/2022 10.00  10.00  -0.60 (-5.66 %)    4,197,400  43,291,000,000  10.70  10.70  10.00 
16/09/2022 10.60  10.60  -0.40 (-3.64 %)    2,386,100  25,681,000,000  10.95  10.95  10.55 
15/09/2022 10.95  10.95  -0.05 (-0.45 %)    1,868,600  20,506,000,000  11.10  11.10  10.90 
14/09/2022 10.95  10.95  -0.15 (-1.35 %)    3,790,600  41,200,000,000  10.85  11.05  10.70 
13/09/2022 11.10  11.10  0.00 (0.00 %)    2,756,400  30,498,000,000  450,000  4,725,000,000  11.20  11.30  10.95 
12/09/2022 11.10  11.10  0.00 (0.00 %)    3,282,900  36,626,000,000  11.30  11.40  11.00 
09/09/2022 11.10  11.10  -0.10 (-0.89 %)    3,580,400  39,745,000,000  380,000  4,541,000,000  11.30  11.40  10.90 
08/09/2022 11.20  11.20  -0.30 (-2.61 %)    3,460,000  39,100,000,000  11.60  11.65  11.10 
07/09/2022 11.50  11.50  -0.50 (-4.17 %)    5,326,100  62,333,000,000  11.95  12.00  11.15 
06/09/2022 11.95  11.95  -0.05 (-0.42 %)    2,939,000  35,259,000,000  380,000  4,370,000,000  12.00  12.10  11.95 
05/09/2022 12.00  12.00  -0.10 (-0.83 %)    2,112,300  25,460,000,000  12.10  12.20  11.95 
31/08/2022 12.10  12.10  0.20 (1.68 %)    3,064,800  36,834,000,000  360,000  4,536,000,000  12.00  12.20  11.85 
30/08/2022 11.90  11.90  -0.20 (-1.65 %)    3,103,200  37,320,000,000  12.25  12.25  11.90 
29/08/2022 12.10  12.10  -0.40 (-3.20 %)    4,854,400  58,472,000,000  12.15  12.25  11.85 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.