MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TCB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
25/11/2022 23 (3.84 %)    2,588  8,683,000  3,355   3,441  8,796,500  2,556   -113,500
24/11/2022 22.15 (0.68 %)    3,444  6,692,800  1,943   2,559  6,416,900  2,508   275,900
23/11/2022 22 (0.69 %)    2,642  6,629,400  2,509   2,586  7,333,800  2,836   -704,400
22/11/2022 21.85 (-1.80 %)    5,692  11,972,600  2,103   4,294  13,698,000  3,190   -1,725,400
21/11/2022 22.25 (-1.98 %)    3,939  7,321,800  1,859   2,818  9,297,200  3,299   -1,975,400
18/11/2022 22.7 (-1.09 %)    5,821  13,138,600  2,257   4,663  12,031,800  2,580   1,106,800
17/11/2022 22.95 (3.85 %)    3,419  10,431,800  3,051   3,613  11,427,000  3,163   -995,200
16/11/2022 22.1 (6.76 %)    8,144  25,013,600  3,071   4,033  22,745,600  5,640   2,268,000
15/11/2022 20.7 (-6.76 %)    6,451  13,913,500  2,157   2,933  18,843,200  6,425   -4,929,700
14/11/2022 22.2 (-2.63 %)    5,299  10,331,800  1,950   2,494  8,652,900  3,469   1,678,900
11/11/2022 22.8 (0.00 %)    2,821  8,531,100  3,024   3,268  9,081,800  2,779   -550,700
10/11/2022 22.75 (-6.76 %)    5,304  10,688,400  2,015   2,548  11,323,200  4,444   -634,800
09/11/2022 24.35 (0.62 %)    2,789  6,515,600  2,336   3,429  8,207,600  2,394   -1,692,000
08/11/2022 24.15 (1.47 %)    4,529  9,232,900  2,039   3,277  9,505,000  2,901   -272,100
07/11/2022 23.75 (-6.86 %)    4,097  9,746,400  2,379   2,592  10,394,300  4,010   -647,900
04/11/2022 25.5 (-1.54 %)    6,289  18,556,200  2,951   3,568  18,681,900  5,236   -125,700
03/11/2022 25.85 (2.58 %)    3,142  10,910,500  3,472   2,950  10,053,600  3,408   856,900
02/11/2022 25.2 (-1.95 %)    3,278  10,811,400  3,298   3,079  11,205,100  3,639   -393,700
01/11/2022 25.65 (4.27 %)    3,169  14,922,300  4,709   5,243  14,846,300  2,832   76,000
31/10/2022 24.6 (0.82 %)    4,109  12,103,600  2,946   3,404  13,030,100  3,828   -926,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.