TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK TCB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
24/06/2022 35.50  35.50  -0.50 (-1.39 %)    2,969,100  106,523,000,000  1,100,000  39,500,000,000  35.95  36.10  35.50 
23/06/2022 35.95  35.95  1.15 (3.30 %)    4,708,100  167,301,000,000  3,586,200  117,813,480,000  34.80  36.40  34.55 
22/06/2022 34.80  34.80  1.80 (5.45 %)    6,208,200  212,996,000,000  300,000  9,900,000,000  33.75  35.30  33.45 
21/06/2022 33.00  33.00  0.00 (0.00 %)    4,900,200  163,628,000,000  1,900,000  60,514,000,000  33.10  33.80  32.80 
20/06/2022 33.00  33.00  -1.50 (-4.35 %)    4,004,000  135,488,000,000  11,190,700  379,942,150,000  34.50  35.20  33.00 
17/06/2022 34.50  34.50  -1.60 (-4.43 %)    4,994,900  172,683,000,000  1,056,800  40,429,140,000  35.05  35.40  33.85 
16/06/2022 36.05  36.05  0.35 (0.98 %)    5,916,100  212,830,000,000  184,900  6,600,930,000  35.90  36.50  35.60 
15/06/2022 35.70  35.70  -0.10 (-0.28 %)    5,449,100  193,722,000,000  270,000  9,765,000,000  35.70  36.15  35.05 
14/06/2022 35.75  35.75  -0.25 (-0.69 %)    3,740,800  133,545,000,000  4,110,000  148,200,000,000  35.30  36.30  35.20 
13/06/2022 36.00  36.00  -2.00 (-5.26 %)    6,673,500  244,080,000,000  167,700  6,654,720,000  37.00  37.25  35.95 
10/06/2022 37.95  37.95  0.55 (1.47 %)    8,194,200  312,805,000,000  2,768,000  108,632,100,000  37.00  38.90  36.95 
09/06/2022 37.40  37.40  0.10 (0.27 %)    5,776,000  215,488,000,000  60,000  2,250,000,000  37.25  37.55  37.05 
08/06/2022 37.25  37.25  1.05 (2.90 %)    6,456,800  238,064,000,000  36.30  37.45  36.15 
07/06/2022 36.20  36.20  0.10 (0.28 %)    4,640,800  164,547,000,000  3,596,000  130,502,100,000  36.00  36.20  35.00 
06/06/2022 36.05  36.05  -0.45 (-1.23 %)    3,845,100  140,132,000,000  2,000,000  72,900,000,000  36.45  36.80  36.00 
03/06/2022 36.45  36.45  0.05 (0.14 %)    3,040,200  110,575,000,000  170,000  6,188,000,000  36.35  36.85  36.05 
02/06/2022 36.40  36.40  -0.50 (-1.36 %)    3,533,700  129,871,000,000  181,600  7,155,040,000  36.90  37.00  36.00 
01/06/2022 36.85  36.85  -0.35 (-0.94 %)    3,829,000  142,202,000,000  14,539,300  541,738,735,000  37.00  37.70  36.65 
31/05/2022 37.15  37.15  -0.65 (-1.72 %)    5,119,800  191,145,000,000  140,000  5,600,000,000  37.45  37.60  37.15 
30/05/2022 37.75  37.75  0.25 (0.67 %)    4,224,300  159,089,000,000  698,500  27,974,925,000  38.00  38.00  37.45 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.