MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK STK - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 34,000  906,100,000  26.65 (-0.19 %)    34,000  906,100,000  71,501,649  15.25% 
30/03/2023 63,500  1,695,450,000  26.7 (2.30 %)    63,600  1,698,120,000  100  2,670,000  71,442,265  15.32% 
29/03/2023 -68,384  -1,781,403,200  26.05 (-2.43 %)    25,000  651,250,000  93,384  2,432,653,200  71,485,865  15.26% 
28/03/2023 19,800  528,660,000  26.7 (-0.37 %)    39,800  1,062,660,000  20,000  534,000,000  71,530,065  15.68% 
27/03/2023 37,000  991,600,000  26.8 (1.52 %)    37,000  991,600,000  71,549,865   
24/03/2023 48,000  1,275,845,000  26.4 (-0.75 %)    48,000  1,275,845,000  71,586,865  15.62% 
23/03/2023 33,600  892,455,000  26.55 (0.19 %)    33,600  892,455,000  71,634,865  15.56% 
22/03/2023 30,000  791,560,000  26.45 (0.19 %)    30,000  791,560,000  71,668,465  15.52% 
21/03/2023 46,000  143,520,000  26.4 (0.76 %)    46,000  883,200,000  739,680,000  71,698,465  15.01% 
20/03/2023 84,300  2,208,660,000  26.2 (-0.76 %)    85,100  2,229,620,000  800  20,960,000  71,739,965  14.96% 
17/03/2023 14,500  382,800,000  26.4 (-0.38 %)    19,000  501,600,000  4,500  118,800,000  71,825,065  14.86% 
16/03/2023 -34,190,000  26.45 (-0.56 %)    34,190,000  71,844,065  14.84% 
15/03/2023 -34,190,000  26.6 (1.14 %)    34,190,000  71,842,765  14.84% 
14/03/2023 -1,300  -34,190,000  26.3 (-0.75 %)    1,300  34,190,000  71,822,765  14.87% 
13/03/2023 -15,000  -397,500,000  26.5 (-1.12 %)    5,000  132,500,000  20,000  530,000,000  71,802,765   
10/03/2023 43,700  1,171,160,000  26.8 (1.13 %)    63,700  1,707,160,000  20,000  536,000,000  71,787,765  14.91% 
09/03/2023 53,200  1,407,140,000  26.45 (-0.19 %)    73,200  1,936,140,000  20,000  529,000,000  71,851,465  14.83% 
08/03/2023 48,000  1,269,600,000  26.45 (0.19 %)    48,000  1,269,600,000  71,924,665  14.74% 
07/03/2023 50,000  1,320,000,000  26.4 (2.72 %)    50,000  1,320,000,000  71,894,685  14.78% 
06/03/2023 -26,280  -675,396,000  25.7 (-0.39 %)    51,700  1,328,690,000  77,980  2,004,086,000  71,944,685  14.72% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.