TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK SSI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
07/03/2011 Mua 3,000,000 80,000  2.67%  2,900,000  96.67%  100,000  3.33%  08/03/2011 
04/03/2011 Mua 3,000,000 10,000  0.33%  2,820,000  94.00%  180,000  6.00%  08/03/2011 
25/02/2011 Mua 3,000,000 60,000  2.00%  2,810,000  93.67%  190,000  6.33%  08/03/2011 
24/02/2011 Mua 3,000,000 145,230  4.84%  2,750,000  91.67%  250,000  8.33%  08/03/2011 
17/02/2011 Mua 3,000,000 165,000  5.50%  2,604,770  86.83%  395,230  13.17%  08/03/2011 
14/02/2011 Mua 3,000,000 60,000  2.00%  2,439,770  81.33%  560,230  18.67%  08/03/2011 
11/02/2011 Mua 3,000,000 50,000  1.67%  2,379,770  79.33%  620,230  20.67%  08/03/2011 
10/02/2011 Mua 3,000,000 30,000  1.00%  2,329,770  77.66%  670,230  22.34%  08/03/2011 
08/02/2011 Mua 3,000,000 150,000  5.00%  2,299,770  76.66%  700,230  23.34%  08/03/2011 
25/01/2011 Mua 3,000,000 150,000  5.00%  2,149,770  71.66%  850,230  28.34%  08/03/2011 
24/01/2011 Mua 3,000,000 150,000  5.00%  1,999,770  66.66%  1,000,230  33.34%  08/03/2011 
21/01/2011 Mua 3,000,000 150,000  5.00%  1,849,770  61.66%  1,150,230  38.34%  08/03/2011 
20/01/2011 Mua 3,000,000 150,000  5.00%  1,699,770  56.66%  1,300,230  43.34%  08/03/2011 
19/01/2011 Mua 3,000,000 150,000  5.00%  1,549,770  51.66%  1,450,230  48.34%  08/03/2011 
18/01/2011 Mua 3,000,000 150,000  5.00%  1,399,770  46.66%  1,600,230  53.34%  08/03/2011 
12/01/2011 Mua 3,000,000 50,000  1.67%  1,249,770  41.66%  1,750,230  58.34%  08/03/2011 
11/01/2011 Mua 3,000,000 150,000  5.00%  1,199,770  39.99%  1,800,230  60.01%  08/03/2011 
10/01/2011 Mua 3,000,000 150,000  5.00%  1,049,770  34.99%  1,950,230  65.01%  08/03/2011 
07/01/2011 Mua 3,000,000 150,000  5.00%  899,770  29.99%  2,100,230  70.01%  08/03/2011 
06/01/2011 Mua 3,000,000 150,000  5.00%  749,770  24.99%  2,250,230  75.01%  08/03/2011 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.