TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SRC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/09/2022 -1,554,300  15.9 (3.25 %)    1,554,300  13,723,955   
26/09/2022 -1,554,300  15.4 (-1.91 %)    1,554,300  13,723,856   
23/09/2022 -1,554,300  15.7 (0.00 %)    1,554,300  13,723,856   
22/09/2022 -99  -1,554,300  15.7 (0.00 %)    99  1,554,300  13,723,856   
21/09/2022 -15,435,000  15.7 (1.29 %)    15,435,000  13,723,856   
20/09/2022 -15,435,000  15.5 (0.00 %)    15,435,000  13,723,856   
19/09/2022 -15,435,000  15.5 (-3.73 %)    15,435,000  13,723,856   
16/09/2022 -15,435,000  16.05 (-0.31 %)    15,435,000  13,723,856   
15/09/2022 -15,435,000  16.05 (-0.31 %)    15,435,000  13,723,856   
14/09/2022 -15,435,000  16.65 (-0.89 %)    15,435,000  13,723,834   
13/09/2022 -15,435,000  16.8 (1.20 %)    15,435,000  13,723,834   
12/09/2022 -22  -15,435,000  16.6 (-2.35 %)    22  15,435,000  13,723,834   
09/09/2022 -15,435,000  16.95 (0.30 %)    15,435,000  13,723,834   
08/09/2022 -15,435,000  16.9 (-0.59 %)    15,435,000  13,723,834   
07/09/2022 -15,435,000  16.95 (0.89 %)    15,435,000  13,723,834   
06/09/2022 -15,435,000  16.75 (-0.30 %)    15,435,000  13,723,834   
05/09/2022 -15,435,000  16.75 (-0.30 %)    15,435,000  13,723,834   
31/08/2022 -15,435,000  16.75 (-0.30 %)    15,435,000  13,723,834   
30/08/2022 -15,435,000  16.75 (1.52 %)    15,435,000  13,723,834   
29/08/2022 -15,435,000  16.5 (-1.20 %)    15,435,000  13,723,834  0.10% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.