TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SKG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 29,300  574,280,000  19.6 (-0.51 %)    29,300  574,280,000  8,872,785   
15/08/2022 3,700  72,890,000  19.7 (0.51 %)    3,700  72,890,000  8,902,085  34.94% 
12/08/2022 25,900  507,640,000  19.6 (1.55 %)    25,900  507,640,000  8,889,685  34.96% 
11/08/2022 4,300  82,990,000  19.3 (-1.53 %)    20,400  393,720,000  16,100  310,730,000  8,914,185  34.92% 
10/08/2022 21,200  415,520,000  19.6 (0.51 %)    22,600  442,960,000  1,400  27,440,000  8,933,585  34.89% 
09/08/2022 3,000  58,500,000  19.5 (-1.02 %)    4,000  78,000,000  1,000  19,500,000  8,939,285  34.88% 
08/08/2022 -16,900  -332,930,000  19.7 (-0.51 %)    16,900  332,930,000  8,902,285  34.94% 
05/08/2022 -41,000  -809,750,000  19.75 (0.25 %)    41,000  809,750,000  8,880,285  34.98% 
04/08/2022 -22,000  -433,400,000  19.7 (4.79 %)    22,000  433,400,000  8,880,285  34.98% 
03/08/2022 35,800  671,250,000  18.75 (4.17 %)    35,800  671,250,000  8,876,985  34.98% 
02/08/2022 -3,300  -59,400,000  18 (-1.64 %)    3,300  59,400,000  8,907,785  34.93% 
01/08/2022 -4,700  -86,010,000  18.3 (1.67 %)    300  5,490,000  5,000  91,500,000  8,907,785  34.93% 
29/07/2022 21,420,000  18 (0.56 %)    21,420,000  8,908,085  34.93% 
28/07/2022 1,200  21,420,000  17.85 (-2.99 %)    1,200  21,420,000  8,908,085  34.93% 
27/07/2022 12,300  225,705,000  18.35 (3.09 %)    12,300  225,705,000  8,899,285  34.95% 
26/07/2022 1,500  26,700,000  17.8 (-1.11 %)    11,500  204,700,000  10,000  178,000,000  8,911,585  34.93% 
25/07/2022 -1,541,050,000  17.95 (-2.97 %)    1,541,050,000  8,839,785  35.04% 
22/07/2022 26,200  -1,541,050,000  18.5 (0.54 %)    28,800  2,600  1,541,050,000  8,828,285  35.06% 
21/07/2022 13,500  247,725,000  18.35 (-0.81 %)    25,000  458,750,000  11,500  211,025,000  8,504,685  35.57% 
20/07/2022 -318,600  -5,878,170,000  18.45 (6.65 %)    5,000  92,250,000  323,600  5,970,420,000  8,524,585  35.54% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.