TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK SJS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
11/11/2010 Mua 1,000,000 5,500  0.55%  839,060  83.91%  160,940  16.09%  27/12/2010 
08/11/2010 Mua 1,000,000 40,000  4.00%  833,560  83.36%  166,440  16.64%  27/12/2010 
05/11/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  793,560  79.36%  206,440  20.64%  27/12/2010 
04/11/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  743,560  74.36%  256,440  25.64%  27/12/2010 
03/11/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  693,560  69.36%  306,440  30.64%  27/12/2010 
22/10/2010 Mua 1,000,000 18,670  1.87%  643,560  64.36%  356,440  35.64%  27/12/2010 
21/10/2010 Mua 1,000,000 40,000  4.00%  624,890  62.49%  375,110  37.51%  27/12/2010 
20/10/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  584,890  58.49%  415,110  41.51%  27/12/2010 
19/10/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  534,890  53.49%  465,110  46.51%  27/12/2010 
12/10/2010 Mua 1,000,000 30,520  3.05%  484,890  48.49%  515,110  51.51%  27/12/2010 
11/10/2010 Mua 1,000,000 21,400  2.14%  454,370  45.44%  545,630  54.56%  27/12/2010 
07/10/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  382,970  38.30%  617,030  61.70%  27/12/2010 
06/10/2010 Mua 1,000,000 45,460  4.55%  332,970  33.30%  667,030  66.70%  27/12/2010 
05/10/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  287,510  28.75%  712,490  71.25%  27/12/2010 
01/10/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  237,510  23.75%  762,490  76.25%  27/12/2010 
30/09/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  187,510  18.75%  812,490  81.25%  27/12/2010 
29/09/2010 Mua 1,000,000 41,380  4.14%  137,510  13.75%  862,490  86.25%  27/12/2010 
28/09/2010 Mua 1,000,000 56,760  5.68%  96,130  9.61%  903,870  90.39%  27/12/2010 
28/06/2010 Mua 1,000,000 50,000  5.00%  119,000  11.90%  881,000  88.10%  03/09/2010 
25/06/2010 Mua 1,000,000 69,000  6.90%  69,000  6.90%  931,000  93.10%  03/09/2010 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.