TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK SJG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
22/09/2022 0.00  21.90  21.90  0.00 (0.00 %)    21.90  0.00  0.00  0.00 
21/09/2022 0.00  21.90  21.90  0.00 (0.00 %)    21.90  0.0  0.00  0.00 
20/09/2022 21.90  21.90  21.90  0.00 (0.00 %)    21.90  21.90  21.90  21.90 
19/09/2022 21.90  21.90  21.90  0.00 (0.00 %)    40,000  21.90  21.9  21.90  21.90 
16/09/2022 21.90  21.90  21.90  -0.30 (-1.35 %)    100  2,190,000  22.20  21.90  21.90  21.90 
15/09/2022 22.20  22.20  22.20  0.00 (0.00 %)    22.20  22.2  22.20  22.20 
14/09/2022 22.20  22.20  22.20  1.80 (8.82 %)    7,400  164,410,000  20.40  22.30  22.30  20.30 
13/09/2022 22.60  22.60  22.60  2.50 (12.44 %)    4,500  91,590,000  20.10  20.4  22.60  20.30 
12/09/2022 20.20  20.20  20.20  -2.50 (-11.01 %)    2,000  40,260,000  22.70  20.10  20.30  20.10 
09/09/2022 23.00  23.00  23.00  1.20 (5.50 %)    5,200  117,810,000  21.80  21.0  23.00  21.00 
08/09/2022 22.00  22.00  22.00  -1.50 (-6.38 %)    1,200  26,200,000  23.50  21.00  22.00  21.00 
07/09/2022 23.50  23.50  23.50  0.00 (0.00 %)    23.50  23.5  23.50  23.50 
06/09/2022 23.50  23.50  23.50  0.00 (0.00 %)    23.50  23.50  23.50  23.50 
05/09/2022 23.50  23.50  23.50  2.70 (12.98 %)    1,000  23,500,000  20.80  23.5  23.50  23.50 
31/08/2022 22.80  22.80  22.80  -0.90 (-3.80 %)    2,700  56,110,000  23.70  20.30  22.80  20.30 
30/08/2022 23.70  23.70  23.70  0.00 (0.00 %)    23.70  23.7  23.70  23.70 
29/08/2022 23.70  23.70  23.70  0.00 (0.00 %)    23.70  23.70  23.70  23.70 
26/08/2022 23.70  23.70  23.70  0.70 (3.04 %)    500  11,870,000  23.00  23.8  23.80  23.70 
25/08/2022 23.00  23.00  23.00  -0.50 (-2.13 %)    1,500  34,500,000  23.50  23.00  23.00  23.00 
24/08/2022 23.50  23.50  23.50  0.90 (3.98 %)    100  2,350,000  22.60  23.5  23.50  23.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.