TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK SHI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/06/2022 14.55  14.55  -0.45 (-3.00 %)    353,700  5,231,000,000  2,510,000  37,650,000,000  14.85  14.85  14.55 
24/06/2022 15.00  15.00  0.10 (0.67 %)    383,400  5,677,000,000  2,530,000  37,950,000,000  14.75  15.00  14.50 
23/06/2022 14.90  14.90  0.10 (0.68 %)    373,300  5,445,000,000  390,081  5,851,215,000  14.35  14.90  14.35 
22/06/2022 14.80  14.80  -0.20 (-1.33 %)    323,700  4,726,000,000  1,325,000  19,875,000,000  14.85  14.85  14.50 
21/06/2022 15.00  15.00  0.50 (3.45 %)    726,900  10,660,000,000  2,035,000  30,525,000,000  14.40  15.00  13.70 
20/06/2022 14.45  14.45  0.45 (3.21 %)    436,800  6,040,000,000  1,330,000  19,883,500,000  14.00  14.50  13.05 
17/06/2022 14.00  14.00  -0.50 (-3.45 %)    226,200  3,158,000,000  14.10  14.15  13.85 
16/06/2022 14.50  14.50  -0.50 (-3.33 %)    317,400  4,644,000,000  500,000  7,500,000,000  14.80  14.80  14.50 
15/06/2022 15.00  15.00  0.60 (4.17 %)    636,000  9,324,000,000  1,316,000  19,740,000,000  14.40  15.00  13.80 
14/06/2022 14.35  14.35  -0.05 (-0.35 %)    235,500  3,378,000,000  594,000  8,910,000,000  14.00  14.75  14.00 
13/06/2022 14.40  14.40  -0.40 (-2.70 %)    480,500  6,939,000,000  14.60  14.60  14.00 
10/06/2022 14.75  14.75  -0.25 (-1.67 %)    238,100  3,511,000,000  14.70  14.90  14.65 
09/06/2022 15.00  15.00  0.10 (0.67 %)    506,700  7,540,000,000  14.80  15.00  14.65 
08/06/2022 14.85  14.85  0.35 (2.41 %)    118,500  1,742,000,000  14.50  14.90  14.50 
07/06/2022 14.50  14.50  -0.20 (-1.36 %)    361,300  5,269,000,000  543,000  8,145,000,000  14.65  14.80  14.45 
06/06/2022 14.65  14.65  -0.45 (-2.98 %)    252,400  3,713,000,000  14.80  15.00  14.60 
03/06/2022 15.05  15.05  0.05 (0.33 %)    350,600  5,225,000,000  14.90  15.05  14.65 
02/06/2022 14.95  14.95  0.25 (1.70 %)    528,600  7,761,000,000  14.70  14.95  14.50 
01/06/2022 14.65  14.65  -0.15 (-1.01 %)    229,100  3,364,000,000  14.75  14.75  14.60 
31/05/2022 14.75  14.75  -0.25 (-1.67 %)    237,700  3,517,000,000  15.00  15.00  14.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.