TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SHB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/08/2022 15.15 (-0.33 %)    6,455  29,744,800  4,608   3,696  24,989,100  6,761   4,755,700
04/08/2022 15.2 (-0.65 %)    4,947  27,330,200  5,525   5,748  31,914,500  5,552   -4,584,300
03/08/2022 15.25 (0.99 %)    5,263  34,711,600  6,595   5,865  31,598,200  5,388   3,113,400
02/08/2022 15.1 (0.00 %)    6,703  28,826,400  4,301   6,678  35,210,900  5,273   -6,384,500
01/08/2022 15.05 (2.38 %)    5,506  44,774,700  8,132   6,230  36,512,700  5,861   8,262,000
29/07/2022 14.65 (-0.34 %)    3,370  16,784,500  4,981   6,380  32,585,700  5,107   -15,801,200
28/07/2022 14.7 (2.80 %)    4,210  23,553,500  5,595   5,464  32,775,900  5,999   -9,222,400
27/07/2022 14.3 (1.42 %)    3,229  13,496,400  4,180   2,626  14,225,600  5,417   -729,200
26/07/2022 14.1 (-0.70 %)    3,262  15,223,900  4,667   2,317  11,934,300  5,151   3,289,600
25/07/2022 14.15 (-1.74 %)    4,804  16,014,400  3,334   2,609  18,343,700  7,031   -2,329,300
22/07/2022 14.35 (-2.38 %)    5,009  22,229,000  4,438   3,838  29,462,600  7,677   -7,233,600
21/07/2022 14.65 (-1.01 %)    4,275  23,161,300  5,418   3,953  26,603,700  6,730   -3,442,400
20/07/2022 14.8 (1.37 %)    NaN   NaN   0
19/07/2022 14.55 (1.04 %)    4,489  22,671,600  5,050   3,611  18,574,300  5,144   4,097,300
18/07/2022 14.4 (-2.04 %)    4,804  21,211,600  4,415   4,323  30,147,100  6,974   -8,935,500
15/07/2022 14.65 (0.34 %)    4,724  22,815,300  4,830   5,151  26,230,800  5,092   -3,415,500
14/07/2022 14.55 (-0.34 %)    5,524  19,595,000  3,547   6,509  26,741,100  4,108   -7,146,100
13/07/2022 14.6 (6.57 %)    9,711  71,334,400  7,346   6,459  41,479,900  6,422   29,854,500
12/07/2022 13.65 (1.87 %)    2,308  9,604,400  4,161   1,907  8,342,200  4,375   1,262,200
11/07/2022 13.35 (-1.84 %)    3,109  8,991,500  2,892   1,703  9,808,900  5,760   -817,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.