MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SDT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
07/02/2023 3.1 (-6.06 %)    25  30,300  1,212   18  21,300  1,183   9,000
06/02/2023 3.3 (0.00 %)    13  28,000  2,154   18  21,700  1,206   6,300
03/02/2023 3.3 (-2.94 %)    27  34,600  1,281   35  54,300  1,551   -19,700
02/02/2023 3.4 (3.03 %)    32  40,900  1,278   24  32,200  1,342   8,700
01/02/2023 3.3 (3.12 %)    32  44,800  1,400   24  56,300  2,346   -11,500
31/01/2023 3.2 (-3.03 %)    30  33,900  1,130   13  54,200  4,169   -20,300
30/01/2023 3.3 (-2.94 %)    17  10,900  641   14  20,300  1,450   -9,400
27/01/2023 3.4 (0.00 %)    28  18,100  646   16  44,900  2,806   -26,800
19/01/2023 3.4 (3.03 %)    16  7,300  456   13  15,800  1,215   -8,500
18/01/2023 3.3 (3.12 %)    17  6,300  371   18  48,000  2,667   -41,700
17/01/2023 3.2 (-8.57 %)    18  9,600  533   27  31,500  1,167   -21,900
16/01/2023 3.5 (9.37 %)    11  6,000  545   16  18,500  1,156   -12,500
13/01/2023 3.2 (0.00 %)    21  10,200  486   19  29,100  1,532   -18,900
12/01/2023 3.2 (-3.03 %)    20  8,200  410   23,500  3,357   -15,300
11/01/2023 3.3 (0.00 %)    26  9,900  381   21,300  2,367   -11,400
10/01/2023 3.3 (3.12 %)    11  5,700  518   11  59,700  5,427   -54,000
09/01/2023 3.2 (-3.03 %)    19  10,400  547   36,300  4,538   -25,900
06/01/2023 3.3 (0.00 %)    25  13,600  544   12  60,500  5,042   -46,900
05/01/2023 3.3 (-5.71 %)    17  63,600  3,741   15  105,800  7,053   -42,200
04/01/2023 3.5 (0.00 %)    5,900  738   17  42,700  2,512   -36,800
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.