TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SDH - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SDH ASEAN Deep Value Fund       4,416,800          128,500    03/05/2018  4,545,300  22.13  
SDH ASEAN Deep Value Fund       4,294,800          122,000    27/04/2018  4,416,800  21.50  
SDH ASEAN Deep Value Fund       4,087,800          207,000    18/04/2018  4,294,800  20.91  
SDH ASEAN Deep Value Fund       3,394,100          693,700    28/03/2018  4,087,800  19.90  
SDH ASEAN Deep Value Fund       3,254,400          139,700    19/03/2018  3,394,100  16.52  
SDH ASEAN Deep Value Fund       2,803,800          450,600    28/04/2017  3,254,400  15.84  
SDH Lucerne Enterprise Ltd       4,195,800          180,000    07/09/2016  4,375,800  21.30  
SDH ASEAN Deep Value Fund       2,269,400          365,800    19/08/2016  2,635,200  12.83  
SDH ASEAN Deep Value Fund       1,963,800          305,600    29/01/2016  2,269,400  11.05  
SDH Vũ Văn Bẩy Chủ tịch HĐQT      298,488    60,000  02/10/2014  31/10/2014    60,000  03/10/2014  238,488  1.16  
SDH Vũ Văn Bẩy Chủ tịch HĐQT      358,488    60,000  08/08/2014  05/09/2014    60,000  18/08/2014  298,488  1.45  
SDH Trần Quang Khải Thành viên BKS      7,200    7,200  19/05/2014  17/06/2014      19/06/2014  7,200  0.04  
SDH Lucerne Enterprise Ltd       3,945,800          250,000    12/05/2014  4,195,800  20.43  
SDH Lucerne Enterprise Ltd       3,750,800          195,000    07/05/2014  3,945,800  19.21  
SDH Lucerne Enterprise Ltd       3,565,000          185,800    05/05/2014  3,750,800  18.26  
SDH Lucerne Enterprise Ltd       3,430,000          135,000    22/04/2014  3,565,000  17.36  
SDH Lucerne Enterprise Ltd       3,173,900          256,100    21/04/2014  3,430,000  16.70  
SDH Lucerne Enterprise Ltd       2,913,700          260,200    16/04/2014  3,173,900  15.45  
SDH Lucerne Enterprise Ltd       2,708,500          205,200    02/04/2014  2,913,700  14.19  
SDH Lucerne Enterprise Ltd       2,468,200          240,300    20/03/2014  2,708,500  13.19  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.