MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SD5 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/03/2023 6.5 (-1.52 %)    35  30,200  863   29  12,500  431   17,700
27/03/2023 6.6 (-2.94 %)    39  26,200  672   32  21,300  666   4,900
24/03/2023 6.8 (-1.45 %)    137  127,200  928   78  120,600  1,546   6,600
23/03/2023 6.9 (0.00 %)    11  5,100  464   12  6,400  533   -1,300
22/03/2023 6.9 (1.47 %)    22  17,200  782   19  15,900  837   1,300
21/03/2023 6.8 (0.00 %)    16  10,400  650   17  11,800  694   -1,400
20/03/2023 6.8 (1.49 %)    18  4,400  244   17  7,800  459   -3,400
17/03/2023 6.7 (-1.47 %)    2,600  325   19  6,500  342   -3,900
16/03/2023 6.8 (0.00 %)    10  13,700  1,370   15  21,000  1,400   -7,300
15/03/2023 6.8 (1.49 %)    37  13,000  351   31  20,800  671   -7,800
14/03/2023 6.7 (-2.90 %)    37  16,100  435   22  16,600  755   -500
13/03/2023 6.9 (0.00 %)    27  12,100  448   25  17,900  716   -5,800
10/03/2023 6.9 (-1.43 %)    14  15,400  1,100   21  18,700  890   -3,300
09/03/2023 7 (0.00 %)    12  9,800  817   20  21,400  1,070   -11,600
08/03/2023 7 (1.45 %)    11  4,700  427   12  13,300  1,108   -8,600
07/03/2023 6.9 (-1.43 %)    17  17,400  1,024   16  20,400  1,275   -3,000
06/03/2023 7 (4.48 %)    14  6,300  450   16  13,200  825   -6,900
03/03/2023 6.7 (-1.47 %)    24  15,400  642   17  14,100  829   1,300
02/03/2023 6.8 (-1.45 %)    23  11,400  496   14  15,700  1,121   -4,300
01/03/2023 6.9 (0.00 %)    24  7,500  313   19  23,200  1,221   -15,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.