TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK REE - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
04/05/2012 Bán 5,000,000 5,000,000  100.00%  5,000,000  100.00%      11/05/2012 
23/08/2011 Mua 5,000,000 395,030  7.90%  5,000,000  100.00%      01/09/2011 
19/08/2011 Mua 5,000,000 119,800  2.40%  4,604,970  92.10%  395,030  7.90%  01/09/2011 
16/08/2011 Mua 5,000,000 110,260  2.21%  4,485,170  89.70%  514,830  10.30%  01/09/2011 
15/08/2011 Mua 5,000,000 160,850  3.22%  4,374,910  87.50%  625,090  12.50%  01/09/2011 
15/07/2011 Mua 5,000,000 120,000  2.40%  4,063,660  81.27%  936,340  18.73%  01/09/2011 
14/07/2011 Mua 5,000,000 60,000  1.20%  3,943,660  78.87%  1,056,340  21.13%  01/09/2011 
13/07/2011 Mua 5,000,000 180,000  3.60%  3,883,660  77.67%  1,116,340  22.33%  01/09/2011 
12/07/2011 Mua 5,000,000 480,600  9.61%  3,703,660  74.07%  1,296,340  25.93%  01/09/2011 
11/07/2011 Mua 5,000,000 494,240  9.88%  3,223,060  64.46%  1,776,940  35.54%  01/09/2011 
08/07/2011 Mua 5,000,000 495,000  9.90%  2,728,820  54.58%  2,271,180  45.42%  01/09/2011 
07/07/2011 Mua 5,000,000 486,780  9.74%  2,233,820  44.68%  2,766,180  55.32%  01/09/2011 
06/07/2011 Mua 5,000,000 365,000  7.30%  1,747,040  34.94%  3,252,960  65.06%  01/09/2011 
05/07/2011 Mua 5,000,000 91,150  1.82%  1,382,040  27.64%  3,617,960  72.36%  01/09/2011 
04/07/2011 Mua 5,000,000 202,000  4.04%  1,290,890  25.82%  3,709,110  74.18%  01/09/2011 
01/07/2011 Mua 5,000,000 250,000  5.00%  1,088,890  21.78%  3,911,110  78.22%  01/09/2011 
30/06/2011 Mua 5,000,000 250,000  5.00%  838,890  16.78%  4,161,110  83.22%  01/09/2011 
29/06/2011 Mua 5,000,000 79,160  1.58%  588,890  11.78%  4,411,110  88.22%  01/09/2011 
28/06/2011 Mua 5,000,000 220,000  4.40%  509,730  10.19%  4,490,270  89.81%  01/09/2011 
27/06/2011 Mua 5,000,000 30,000  0.60%  289,730  5.79%  4,710,270  94.21%  01/09/2011 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.