TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK REE - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
16/08/2022 84.2 (0.72 %)    1,584  1,898,000  1,198   2,226  2,467,600  1,109   -569,600
15/08/2022 83.6 (3.72 %)    3,047  5,010,900  1,645   2,943  3,850,800  1,308   1,160,100
12/08/2022 80.6 (0.50 %)    1,707  1,797,300  1,053   1,366  1,793,700  1,313   3,600
11/08/2022 80.2 (-0.50 %)    2,478  3,229,100  1,303   1,552  2,759,900  1,778   469,200
10/08/2022 80.6 (0.25 %)    1,711  2,458,500  1,437   1,397  2,346,100  1,679   112,400
09/08/2022 80.4 (-1.95 %)    2,940  2,909,600  990   1,775  2,666,100  1,502   243,500
08/08/2022 82 (1.23 %)    1,916  2,840,100  1,482   2,204  2,448,500  1,111   391,600
05/08/2022 81 (1.25 %)    1,545  2,281,300  1,477   1,538  2,240,500  1,457   40,800
04/08/2022 80 (-1.48 %)    1,943  1,732,000  891   2,049  2,101,100  1,025   -369,100
03/08/2022 81.2 (3.31 %)    2,762  3,679,900  1,332   3,242  3,680,400  1,135   -500
02/08/2022 78.6 (3.42 %)    1,735  2,161,000  1,246   1,602  1,773,800  1,107   387,200
01/08/2022 76 (1.06 %)    1,817  1,760,000  969   1,287  1,756,100  1,364   3,900
29/07/2022 75.2 (-3.22 %)    3,045  4,681,400  1,537   1,231  2,961,700  2,406   1,719,700
28/07/2022 77.7 (0.13 %)    1,242  1,563,300  1,259   936  1,683,300  1,798   -120,000
27/07/2022 77.6 (1.70 %)    1,805  1,911,900  1,059   936  1,156,700  1,236   755,200
26/07/2022 76.3 (-4.15 %)    2,334  1,859,000  796   1,364  1,768,900  1,297   90,100
25/07/2022 79.6 (-1.61 %)    1,363  1,381,900  1,014   1,091  1,528,900  1,401   -147,000
22/07/2022 80.9 (-0.98 %)    1,194  1,129,700  946   1,197  2,045,100  1,709   -915,400
21/07/2022 81.7 (-0.97 %)    1,361  1,198,400  881   1,214  1,763,700  1,453   -565,300
20/07/2022 82.5 (1.60 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.