MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK RAL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
RAL Nguyễn Đoàn Thăng Chủ tịch HĐQT      223,649  97,698    19/01/2022  24/01/2022  97,698    24/01/2022  516,387  2.25 GD quyền mua 
RAL Lê Đình Hưng Em  Lê Thị Kim Yến  Thành viên HĐQT  1,058,283  174,876    19/01/2022  14/02/2022  174,876    24/01/2022  2,181,657  9.51 GD quyền mua 
RAL Nguyễn Thị Kim Liên Con  Nguyễn Đoàn Thăng  Thành viên HĐQT  192,103    19/01/2022  24/01/2022  192,103    24/01/2022  175,000  0.76 GD quyền mua 
RAL Nguyễn Đoàn Kết Phó Chủ tịch HĐQT      11,119  219,546    19/01/2022  24/01/2022  219,546    24/01/2022  221,248  0.96 GD quyền mua 
RAL Lê Thị Kim Yến Thành viên HĐQT      1,739,457    778,628  19/01/2022  24/01/2022    778,628  24/01/2022  2,614,746  11.39 GD quyền mua 
RAL Nguyễn Thị Kim Linh Con  Nguyễn Đoàn Thăng  Chủ tịch HĐQT  192,103    19/01/2022  24/01/2022  192,103    24/01/2022  175,000  0.76 GD quyền mua 
RAL Công đoàn CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông       4,529,222          410,900    08/02/2017  4,940,122  21.53  
RAL Trần Thị Phượng Em  Trần Trung Tưởng  Phó Tổng GĐ  3,074    3,074  29/09/2016  28/10/2016    3,074  24/10/2016    0.00  
RAL Lê Đình Hưng       355,530          709,310    07/09/2015  1,064,840  4.64  
RAL Lê Thị Kim Yến       87,460          1,655,057    07/09/2015  1,742,517  7.59  
RAL Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       2,364,367    2,364,367  07/09/2015  03/10/2015    2,364,367  07/09/2015    0.00  
RAL Nguyễn Đoàn Thăng Phó Chủ tịch HĐQT      183,639  30,000    05/06/2015  04/07/2015  30,000    18/06/2015  213,639  0.93  
RAL Nguyễn Đoàn Thăng Phó Chủ tịch HĐQT      163,639  20,000    07/05/2015  05/06/2015  20,000    05/06/2015  183,639  0.80  
RAL Ngô Ngọc Dung Chị  Ngô Ngọc Thanh  Chủ tịch HĐQT  11,246    11,246  29/08/2013  27/09/2013      27/09/2013  11,246  0.05  
RAL Ngô Ngọc Quỳnh chị  Ngô Ngọc Thanh  Chủ tịch HĐQT  9,246    9,246  29/08/2013  27/09/2013      27/09/2013  9,246  0.04  
RAL Ngô Ngọc Huyền chị  Ngô Ngọc Thanh  Chủ tịch HĐQT  14,220    14,220  29/08/2013  27/09/2013      27/09/2013  14,220  0.06  
RAL Công đoàn CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông       3,956,942          572,280    28/08/2013  4,529,222  19.74  
RAL Công đoàn CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông       1,876,080          2,080,862    08/03/2013  3,956,942  17.24  
RAL Nguyễn Đoàn Thăng Phó Chủ tịch HĐQT      142,439  30,000    16/10/2012  16/11/2012  21,200    11/11/2012  163,639  0.71  
RAL Nguyễn Đoàn Thăng Phó Chủ tịch HĐQT      131,439  30,000    27/08/2012  27/09/2012  11,000    22/09/2012  142,439  0.62  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.