MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK QNS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      2,606,254  1,000,000    10/01/2023  08/02/2023          0.00  
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      25,509,248  1,000,000    21/12/2022  18/01/2023  553,300    03/01/2023  26,062,548  7.30  
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      25,509,248  1,000,000    17/11/2022  16/12/2022      14/12/2022  25,509,248  7.15  
QNS Nguyễn Thanh Chương Anh  Nguyễn Thành Huy  Thành viên BKS  160,301  25,000    14/10/2022  11/11/2022  16,800    11/11/2022  143,501  0.04  
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      25,509,248  1,000,000    11/10/2022  09/11/2022      09/11/2022  25,509,248  7.15  
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      25,480,248  1,000,000    07/09/2022  06/10/2022  29,000    03/10/2022  25,509,248  7.15  
QNS CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương       12,200,000          3,642,529    22/08/2022  15,842,529  4.44  
QNS CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương       6,200,000          4,000,000    17/08/2022  10,200,000  2.86  
QNS CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương       10,200,000          2,000,000    16/08/2022  12,200,000  3.42  
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      25,140,248  1,000,000    04/08/2022  31/08/2022  340,000    26/08/2022  25,480,248  7.14  
QNS CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương       4,200,000          2,000,000    02/08/2022  6,200,000  1.74  
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      25,139,648  1,000,000    30/06/2022  29/07/2022      29/07/2022  25,139,648  7.04  
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      24,818,648  1,000,000    26/05/2022  24/06/2022  321,600    24/06/2022  25,140,248  7.04  
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      23,855,648  1,000,000    21/04/2022  19/05/2022  963,000    19/05/2022  24,818,648  6.95  
QNS Ngô Võ Triết Con trai  Ngô Văn Tụ  Thành viên HĐQT  100,100  50,000    20/04/2022  18/05/2022  25,000    18/05/2022  125,100  0.04  
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      23,855,648  1,000,000    17/03/2022  15/04/2022      15/04/2022  23,855,648  6.68  
QNS Ngô Võ Triết Con trai  Ngô Văn Tụ  Thành viên HĐQT  100,100  50,000    16/03/2022  12/04/2022      12/04/2022  100,100  0.03  
QNS Ngô Võ Triết Con trai  Ngô Văn Tụ  Thành viên HĐQT  60,100  40,000    18/02/2022  18/03/2022  40,000    07/03/2022  100,100  0.03  
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      23,855,648  1,000,000    09/02/2022  10/03/2022      10/03/2022  23,855,648  6.68  
QNS Võ Thành Đàng Chủ tịch HĐQT      23,469,948  1,000,000    30/12/2021  28/01/2022  385,700    17/01/2022  23,855,648  6.68  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.