MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK QNS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 -77,000  -2,936,750,000  38.168 (-0.86 %)    23,000  879,550,000  100,000  3,816,300,000  105,565,492  19.42% 
23/03/2023 18,000  692,560,000  38.3 (0.00 %)    18,000  692,560,000  105,468,492  19.45% 
22/03/2023 -73,000  -2,796,130,000  38.322 (-0.72 %)    47,000  1,801,180,000  120,000  4,597,310,000  105,426,492  19.46% 
21/03/2023 57,500  2,218,450,000  38.57 (0.44 %)    117,500  4,532,540,000  60,000  2,314,090,000  105,423,492  19.46% 
20/03/2023 10,000  384,470,000  38.445 (-0.40 %)    60,000  2,305,690,000  50,000  1,921,220,000  105,450,992  19.46% 
17/03/2023 -55,000  -2,123,410,000  38.604 (0.01 %)    35,000  1,351,000,000  90,000  3,474,410,000  105,510,992  19.44% 
16/03/2023 40,000  1,542,000,000  38.567 (-0.34 %)    40,000  1,542,000,000  105,382,692  19.48% 
15/03/2023 -103,300  -3,981,620,000  38.672 (1.50 %)    60,000  2,322,720,000  163,300  6,304,340,000  105,422,692  19.46% 
14/03/2023 38 (-1.30 %)    105,382,692  19.48% 
13/03/2023 -100,000  -3,850,540,000  38.5 (-1.03 %)    100,000  3,850,540,000  105,282,692   
10/03/2023 39 (1.30 %)    105,282,692  19.50% 
09/03/2023 -99,000  -3,811,760,000  38.5 (-0.26 %)    1,000  38,400,000  100,000  3,850,160,000  105,282,692  19.50% 
08/03/2023 38.6 (0.00 %)    105,283,692  19.50% 
07/03/2023 300  11,580,000  38.6 (0.00 %)    300  11,580,000  105,283,692  19.50% 
06/03/2023 38.4 (-1.29 %)    105,283,992  19.50% 
03/03/2023 30,000  1,168,830,000  38.9 (0.26 %)    30,000  1,168,830,000  105,283,992  19.50% 
02/03/2023 100  3,870,000  38.6 (-1.28 %)    100  3,870,000  105,313,992  19.50% 
01/03/2023 30,000  1,173,130,000  39.3 (0.51 %)    30,000  1,173,130,000  105,313,992  19.50% 
28/02/2023 -100  -3,920,000  39 (0.52 %)    100  3,920,000  105,343,992  19.49% 
27/02/2023 38.4 (-1.29 %)    105,326,292  19.49% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.