MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PXA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PXA Trần Thị Toàn       3,389,810          264,150    29/07/2022  3,653,960  24.36  
PXA Lê Mạnh Trung       3,428,810            3,389,810  08/07/2022  39,000  0.26  
PXA Trần Thị Toàn               3,390,810    08/07/2022  3,390,810  22.61  
PXA Hoàng Công Thành       751,800            105,000  05/07/2019  646,800  4.31  
PXA Lê Mạnh Trung       39,000          3,389,810    22/03/2019  3,428,810  22.86  
PXA CTCP Đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmark       1,593,100            1,593,100  22/03/2019    0.00  
PXA Hoàng Công Thành       668,700          132,600    08/03/2019  801,300  5.34  
PXA Phùng Thị Hoa Phượng       769,700            29,700  26/09/2018  740,000  4.93  
PXA Phùng Thị Hoa Phượng       623,500          146,200    25/09/2018  769,700  5.13  
PXA Nguyễn Thanh Sơn Thành viên HĐQT      790,300            290,000  24/11/2017  500,300  3.34  
PXA Nguyễn Thanh Sơn Thành viên HĐQT      1,243,800            246,500  20/11/2017  997,300  6.65  
PXA Đường Hùng Cường Chủ tịch HĐQT      100,500  2,500,000    17/04/2017  12/05/2017  2,064,100    12/05/2017  2,164,600  14.43  
PXA Tôn Thất Cảnh Hưng       806,500            72,400  11/11/2016  734,100  4.89  
PXA Tôn Thất Cảnh Hưng       746,500          43,000    25/08/2016  789,500  5.26  
PXA CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak       1,750,000            115,000  06/06/2016  1,635,000  10.90  
PXA CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak       1,905,000            155,000  03/06/2016  1,750,000  11.67  
PXA CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak       2,000,000            95,000  02/06/2016  1,905,000  12.70  
PXA CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak       2,353,700            353,700  28/01/2016  2,000,000  13.33  
PXA CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak       2,412,100            58,400  27/01/2016  2,353,700  15.69  
PXA Đường Hùng Cường Chủ tịch HĐQT      20,500  2,000,000    22/01/2016  19/02/2016  80,000    19/02/2016  100,500  0.67  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.