MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PVR - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       3,935,000            750,000  18/02/2022  3,185,000  6.14  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       4,460,000            525,000  07/01/2022  3,935,000  7.58  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       5,055,000            595,000  31/12/2021  4,460,000  8.59  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       5,720,000            665,000  24/12/2021  5,055,000  9.74  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       6,769,200            1,049,200  17/12/2021  5,720,000  11.02  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       7,844,200            1,075,000  10/12/2021  6,769,200  13.04  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       8,467,300            623,100  03/12/2021  7,844,200  15.11  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       9,296,300            829,000  19/11/2021  8,467,300  16.31  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       9,901,700            605,400  12/11/2021  9,296,300  17.91  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       11,042,700            1,141,000  29/10/2021  9,901,700  19.08  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       10,682,700            781,000  29/10/2021  9,901,700  19.08  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       11,042,700            360,000  22/10/2021  10,682,700  20.58  
PVR Công ty TNHH VNT       8,151,980          6,000,000    01/10/2021  2,151,980  4.15  
PVR Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương       5,042,700          6,000,000    01/10/2021  11,042,700  21.27  
PVR Trần Trường Giang       2,714,820            2,714,820  12/03/2021    0.00  
PVR Bùi Văn Phú Chủ tịch HĐQT      700  3,000,000    05/03/2021  02/04/2021  2,714,820    15/03/2021  2,715,520  5.23  
PVR Bùi Văn Phú Chủ tịch HĐQT      1,628,700    1,628,700  22/03/2019  29/03/2019    1,628,000  29/03/2019  700  0.00  
PVR Trần Thị Thắm Vợ  Bùi Văn Phú  Chủ tịch HĐQT          12,483,000    15/03/2019  12,483,000  24.05  
PVR Trần Ngọc Bẩy Thành viên HĐQT      12,483,100    12,483,100  05/03/2019  29/03/2019    12,483,000  29/03/2019  100  0.00  
PVR Công ty TNHH MHD Golf               2,705,100    13/10/2017  2,705,100  5.21  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.