MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PVP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
29/05/2023 13.1 (1.55 %)    607  1,271,500  2,095   693  1,229,700  1,774   41,800
26/05/2023 12.85 (1.98 %)    351  833,200  2,374   384  825,900  2,151   7,300
25/05/2023 12.55 (-0.40 %)    317  651,200  2,054   254  571,300  2,249   79,900
24/05/2023 12.55 (-1.95 %)    296  518,500  1,752   326  719,500  2,207   -201,000
23/05/2023 12.75 (-0.39 %)    291  513,600  1,765   468  803,800  1,718   -290,200
22/05/2023 12.8 (1.59 %)    393  893,900  2,275   582  1,045,800  1,797   -151,900
19/05/2023 12.6 (1.61 %)    419  736,700  1,758   344  659,700  1,918   77,000
18/05/2023 12.4 (0.81 %)    425  624,000  1,468   225  523,200  2,325   100,800
17/05/2023 12.25 (-1.21 %)    374  685,500  1,833   263  707,900  2,692   -22,400
16/05/2023 12.35 (-1.20 %)    571  793,500  1,390   286  897,900  3,140   -104,400
15/05/2023 12.5 (-3.10 %)    461  868,100  1,883   371  1,299,700  3,503   -431,600
12/05/2023 12.85 (-0.39 %)    342  997,800  2,918   364  1,272,900  3,497   -275,100
11/05/2023 12.9 (1.57 %)    621  1,736,600  2,796   543  1,460,600  2,690   276,000
10/05/2023 12.7 (-0.78 %)    431  712,700  1,654   329  916,900  2,787   -204,200
09/05/2023 12.75 (-1.16 %)    332  914,900  2,756   438  1,101,000  2,514   -186,100
08/05/2023 12.85 (5.33 %)    696  1,943,800  2,793   733  1,559,600  2,128   384,200
05/05/2023 12.2 (0.41 %)    305  910,500  2,985   386  922,400  2,390   -11,900
04/05/2023 12.15 (1.67 %)    351  810,500  2,309   320  666,400  2,083   144,100
28/04/2023 11.95 (0.42 %)    NaN   NaN   0
27/04/2023 11.9 (0.85 %)    310  365,800  1,180   264  493,700  1,870   -127,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.