MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PVO - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PVO Lưu Văn Truy Phó Giám đốc      5,800    5,800  29/03/2019  25/04/2019    5,800  25/04/2019    0.00  
PVO Lưu Văn Truy Phó Giám đốc      19,700    19,700  08/01/2019  31/01/2019    13,900  31/01/2019  5,800  0.07  
PVO Lưu Văn Truy Phó Giám đốc      19,700    19,700  06/12/2018  28/12/2018      31/12/2018  19,700  0.22  
PVO Lưu Văn Truy Phó Giám đốc      19,000          700    01/11/2018  19,700  0.22  
PVO Lưu Văn Truy Phó Giám đốc      19,000    19,000  29/06/2018  13/07/2018      25/06/2018  19,000  0.21  
PVO Lưu Văn Truy Phó Giám đốc      19,000    19,000  18/05/2018  15/06/2018      13/06/2018  19,000  0.21  
PVO Nguyễn Phước Giáng Hương Thành viên HĐQT độc lập      2,600    2,600  29/01/2018  27/02/2018      28/02/2018  2,600  0.03  
PVO Lưu Văn Truy Phó Giám đốc      19,000    19,000  26/01/2018  23/02/2018      23/02/2018  19,000  0.21  
PVO Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt       500,000            205,000  22/01/2018  295,000  3.31  
PVO Ngô Đức Dũng Thành viên HĐQT      13,000    13,000  02/01/2018  31/01/2018    13,000  25/01/2018    0.00  
PVO Ngô Đức Dũng Thành viên HĐQT      11,600  18,400    01/09/2017  28/09/2017  1,400    28/09/2017  13,000  0.15  
PVO Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội       800,000            400,000  14/03/2016  400,000  4.49  
PVO Ngô Đức Dũng Thành viên HĐQT      11,600    11,600  18/01/2016  15/02/2016      15/02/2016  11,600  0.13  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.